Blue ocean

Luật sư dân sự

DƯỚI 18 TUỔI CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN?

DƯỚI 18 TUỔI CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN?

Căn cứ pháp lý - Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015; - Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Nội dung tư vấn 2.1. Quyền về tài sản riêng đối với ...
Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yêu cầu chia thừa kế được không?

Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yêu cầu chia thừa kế được không?

I. Căn cứ pháp lý Bộ luật dân sự 2015 Luật Đất đai 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Thông tư 34/2014/TT-BTNMT II. Nội dung tư vấn II.1. Quyền được hưởng ...
CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG

CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG

Hiểu thế nào là sự kiện bất khả kháng Theo khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra ngoài ý ...
IM LẶNG TRONG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ĐƯỢC XEM LÀ ĐỒNG Ý KHÔNG?

IM LẶNG TRONG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ĐƯỢC XEM LÀ ĐỒNG Ý KHÔNG?

Căn cứ pháp lý - Bộ luật dân sự 2015; Nội dung tư vấn 2.1. Thời điểm giao kết và có hiệu lực của hợp đồng Theo quy định tại Điều 400 Bộ luật dân sự ...
Lưu ý trong soạn thảo hợp đồng thuê nhà

Lưu ý trong soạn thảo hợp đồng thuê nhà

Đối với từng đối tượng trong hợp đồng thuê nhà thì lợi ích quan tâm là khác nhau. Nên trong soạn thảo hợp đồng thuê nhà thì các điều khoản được ...
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1 VÀ PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1 VÀ PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

    Tiêu chí Phiếu lý lịch tư pháp số 1 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 Mục đích - Dùng để quản lý nhân sự; - Cung cấp thông tin cá nhân, tình trạng án tích… ...
Bị Tòa án tuyên bố đã chết nhưng trở về thì có được khôi phục quan hệ hôn nhân hay không?

Bị Tòa án tuyên bố đã chết nhưng trở về thì có được khôi phục quan hệ hôn nhân hay không?

Cơ sở pháp lý         - Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Nội dung Quan hệ nhân thân           Theo Khoản 1 Điều 67 Luật hôn nhân gia đình năm ...
Tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng bao gồm những tài sản nào?

Tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng bao gồm những tài sản nào?

Cơ sở pháp lý Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình. Nội ...
Giải quyết các quan hệ về tài sản, quan hệ giữa cha mẹ và con của nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn?

Giải quyết các quan hệ về tài sản, quan hệ giữa cha mẹ và con của nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn?

Cơ sở pháp lý          - Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Nội dung        Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 ...