Blue ocean

Pháp chế nội bộ doanh nghiệp

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SANG CÔNG TY TNHH

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SANG CÔNG TY TNHH

1, Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp 2, Các phương thức chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty ...
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN SANG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN SANG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1, Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp 2, Các phương thức chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH ...
THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP

1, Cơ sở pháp lý -  Luật Doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 2, Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo ủy quyền của doanh ...
PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

1, Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp 2020 2, Nội dung quy định pháp luật về người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp 2.1. Các trường hợp đại diện theo ...
THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1, Căn cứ pháp lí - Luật Doanh nghiệp năm 2020 - Luật đầu tư 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp - Nghị định 31/2021/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng ...
THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO LUẬT MỚI NHẤT.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO LUẬT MỚI NHẤT.

I, Căn cứ pháp lý - Bộ Luật lao động 2019 - Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý ...
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 NHƯ THẾ NÀO?

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 NHƯ THẾ NÀO?

* Căn cứ pháp lí - Luật Doanh nghiệp năm 2020; - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; - Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh ...
Hồ sơ chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty tnhh một thành viên?

Hồ sơ chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty tnhh một thành viên?

* Căn cứ pháp lí - Luật Doanh nghiệp năm 2020; - Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng kí doanh nghiệp. 1, Phương thức chuyển đổi Theo Khoản 1 Điều 203 Luật Doanh ...
Chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần như thế nào

Chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần như thế nào

* Căn cứ pháp lí - Luật Doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP 1, Các phương thức chuyển đổi Theo Khoản 2 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì công ty TNHH ...
 Trang:    1  2  3  4