Blue ocean

Luật sư dân sự

Sau khi cho người khác nhận con mình làm con nuôi thì cha mẹ đẻ có đòi lại được con nữa hay không?

Sau khi cho người khác nhận con mình làm con nuôi thì cha mẹ đẻ có đòi lại được con nữa hay không?

Cơ sở pháp lý Luật nuôi con nuôi năm 2010 Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật nuôi con nuôi Nội dung Trường hợp thay đổi quyết định cho con nuôi          Theo quy ...
Bố mẹ đẻ sau khi tìm thấy con ruột của mình bị lưu lạc nhưng đã làm con nuôi của người khác thì có được nhận lại con không?

Bố mẹ đẻ sau khi tìm thấy con ruột của mình bị lưu lạc nhưng đã làm con nuôi của người khác thì có được nhận lại con không?

Cơ sở pháp Lý Luật nuôi con nuôi 2010 Nội dung Điều kiện nhận trẻ em làm con nuôi?          Trước tiên là điều kiện đối với người nhận nuôi, theo quy ...
Là con nuôi người khác có được nhận thừa kế từ cha mẹ đẻ không?

Là con nuôi người khác có được nhận thừa kế từ cha mẹ đẻ không?

Cơ sở pháp lý Luật nuôi con nuôi năm 2010 Bộ luật dân sự năm 2015 Nội dung Nuôi con nuôi là gì?      Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và ...
THỦ TỤC TÁCH THỬA, HỢP THỬA ĐẤT ĐAI

THỦ TỤC TÁCH THỬA, HỢP THỬA ĐẤT ĐAI

Theo Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, tại Điều 75 ...
Trình tự thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Trình tự thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

II. Nội dung tư vấn 1. Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Đối với việc nuôi con nuôi nước ngoài, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

I. Cơ sở pháp lý. -  Luật nuôi con nuôi 2010 ​-  Nghị định số 19/2011/NĐ-CP -  Nghị định số 24/2019/NĐ-CP II. Nội dung tư vấn 1. Điều kiện của người nhận nuôi con nuôi là người nước ...
Hồ sơ giám định thương tật y khoa cho người bị tai nạn lao động

Hồ sơ giám định thương tật y khoa cho người bị tai nạn lao động

    Thương tật là những dị tật đã được cơ quan có thẩm quyền xác định sau khi vết thương đã được điều trị. Thương tích là tình trạng vết ...
Điều kiện để di chúc miệng hợp pháp

Điều kiện để di chúc miệng hợp pháp

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Dân sự 2015 II. LUẬT SƯ TƯ VẤN Để di chúc miệng hợp pháp và có hiệu lực pháp luật, di chúc miệng cần đáp ứng đủ ...
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

      1. Về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại Căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH là cở sở pháp lý mà dựa vào đó, cơ ...