Blue ocean

Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp đất đai là tranh chấp tương đối phức tạp, nó tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như: Tranh chấp lối đi chung, tranh chấp quyền sở hữu, tranh chấp mốc giới, tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế...còn nhiều dạng tranh chấp đất đai khác mà khi xảy ra, chính những người trong cuộc cũng không xác định được chính xác quan hệ pháp lý tranh chấp đất đai. Do đó việc tìm kiếm Luật sư chuyên về đất đai sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp hữu ích nhất để giải quyết tranh chấp của mình.
Tranh chấp đất đai tôn giáo và quy trình giải quyết.

Tranh chấp đất đai tôn giáo và quy trình giải quyết.

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ. Luật Đất đai 2013 Bộ luật dân sự 2015 Luật công chứng 2014 II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. Đất tôn giáo là gì? Căn cứ theo Điều 7, Điều 10, Điều 54, ...
Bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ. - Luật Đất đai 2013 - Nghị định 47/2014/NĐ-CP - Nghị định 44/2014/NĐ-CP II, LUẬT SƯ TƯ VẤN.      Trường hợp Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp ...
Tranh chấp đất đai cần những chứng cứ gì?

Tranh chấp đất đai cần những chứng cứ gì?

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ. - Thông tư 02/2015/TT-BNTMT - Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Luật Đất đai 2013 - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. 1. Phải hiểu rõ thế nào ...
Trình tự, thủ tục các bước giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất

Trình tự, thủ tục các bước giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ. - Luật Đất đai năm 2013 - Luật Hòa giải cơ sở 2013 - Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015. -  Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ ...
Tranh chấp di sản thừa kế

Tranh chấp di sản thừa kế

TƯ VẤN CỦA LUẬT SƯ Công ty luật Đại An Phát xin trân trọng gửi lời cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi ý kiến thắc mắc tới chúng tôi.  Liên quan đến ...
Dịch vụ Luật sư chuyên về đất đai

Dịch vụ Luật sư chuyên về đất đai

Khi gặp được luật sư chuyên về đất đai tư vấn thì bạn mới biết được:        =>   Quan hệ tranh chấp đất đai của bạn?        =>   Các ...
TRANH CHẤP VỀ NGÕ ĐI CHUNG

TRANH CHẤP VỀ NGÕ ĐI CHUNG

Theo quy định tại Điều 254 Bộ Luật dân sự 2013 quy định về quyền lối đi qua như sau: “1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi ...
Những điều cần lưu ý khi giải quyết tranh chấp đất đai

Những điều cần lưu ý khi giải quyết tranh chấp đất đai

      Thứ nhất, hòa giải ở cơ sở      Theo quy định của pháp luật, trước khi nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền ...
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật đất đai năm 2013 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 2.Trình ...
 Trang:    1  2