Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Hành chính

MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

(17/09/2018)
Dưới đây đây là danh sách mức phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với tổ chức vi phạm (Cá nhân vi phạm bị phạt tiền bằng ½ mức trên (khoản 5 điều 3 Nghị định 109/2013/NĐ-CP).
Xem chi tiết