Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

DƯỚI 18 TUỔI CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN?

26/08/2021 20:10

Hiện nay, nhiều người vẫn quan niệm người dưới 18 tuổi là trẻ con và không được thực hiện các giao dịch nào liên quan đến tài sản. Tuy nhiên, pháp luật có những quy định khác so với vậy, dưới đây Luật Đại An Phát sẽ giải đáp cho mọi người vấn đề này.

 1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
- Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014;
 1. Nội dung tư vấn

2.1. Quyền về tài sản riêng đối với người dưới 18 tuổi
Theo quy định tại Điều 75 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì con cái có quyền đối với tài sản riêng của mình, cụ thể các tài sản này được hình thành từ:
 • Tài sản được thừa kế riêng;
 • Tài sản được tặng cho riêng;
 • Tài sản hình thành từ thu nhập do lao động của con;
 • Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.
 • Thu nhập hợp pháp khác.
Tuy nhiên, khi con chưa đủ 15 tuổi thì tài sản riêng này vẫn do cha, mẹ quản lý ngoại trừ các trường hợp sau:
 • Cha mẹ ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con;
 • Con đang được người khác giám hộ theo quy định. Khi đó, tài sản riêng của con sẽ được giao người giám hộ quản lý;
 • Người tặng cho hoặc để lại di sản thừa kế theo di chúc cho con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó;
 • Trường hợp khác theo quy định.
Đồng thời, nếu con từ đủ 15 tuổi trở lên thì có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha, mẹ quản lý.
Như vậy, dù chưa đủ 18 tuổi nhưng con hoàn toàn có quyền có tài sản riêng của mình. Trong trường hợp đó, cha mẹ có thể không phải là người sẽ quản lý tài sản riêng cho con.

2.2. Người đại diện ký hợp đồng thế chấp thay người dưới 18 tuổi

Căn cứ vào Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015, việc ký kết hợp đồng của người chưa đủ 18 tuổi được quy định căn cứ vào số tuổi của người đó, cụ thể:
 • Chưa đủ 06 tuổi: Người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện. Tuy nhiên, người đại diện phải lưu rằng không được thực hiện, xác lập giao dịch dân sự với chính mình hoặc bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện;
 • Từ đủ 06 tuổi - chưa đủ 15 tuổi: Phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trừ trường hợp phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi;
 • Từ đủ 15 tuổi - chưa đủ 18 tuổi: Tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trừ những giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký hoặc những giao dịch phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.
Đồng thời, Theo Khoản 1 Điều 317 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia ( bên nhận thế chấp).
Do đó, khi người dưới 18 tuổi có tài sản riêng, thuộc sở hữu của mình thì hoàn toàn có quyền dùng tài sản đó để thế chấp nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài sản.
Như vậy, người dưới 18 tuổi được tự mình ký hợp đồng thế chấp nếu nằm trong độ tuổi từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. Với những hợp đồng thế chấp bất động sản hoặc động sản phải đăng ký thì phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.
Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề người dưới 18 tuổi ký hợp đồng thế chấp tài sản, để được hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay