Blue ocean

Thừa phát lại

VI BẰNG LÀ GÌ? GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA VI BẰNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

VI BẰNG LÀ GÌ? GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA VI BẰNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

1. Cơ sở pháp lý - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại; 2. Tư vấn của Luật sư  Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định ...
Thừa phát lại là gì ?

Thừa phát lại là gì ?

     I. Cơ sở pháp lý   - Nghị định 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí ...