Blue ocean

Luật sư kinh tế

KHI NÀO THÌ ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ ?

KHI NÀO THÌ ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ ?

I. Cơ sở pháp lý - Luật đấu thầu năm 2013 - Nghị định 63/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà ...
KHI NÀO THÌ ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ ?

KHI NÀO THÌ ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ ?

I. Cơ sở pháp lý - Luật đấu thầu năm 2013 - Nghị định 63/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà ...
THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1, Căn cứ pháp lý - Bộ luật lao động 2019 - Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển ...
THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1, Căn cứ pháp lý - Bộ luật lao động 2019 - Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển ...
Hậu quả pháp lý khi người đấu giá dàn xếp chia tiền

Hậu quả pháp lý khi người đấu giá dàn xếp chia tiền

Trong phạm vi bài viết này Công ty Luật hợp danh Đại An Phát chúng tôi sẽ đưa ra các hình thức xử lý đối với hành vi dàn xếp chia ...