Blue ocean

Hỏi - đáp đất đai

MỨC PHẠT CHẬM SANG TÊN SỔ ĐỎ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

MỨC PHẠT CHẬM SANG TÊN SỔ ĐỎ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

1. Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai 2013; - Luật Quản lý thuế; - Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; - Nghị ...
Đất trong diện quy hoạch có được phép chuyển nhượng không?

Đất trong diện quy hoạch có được phép chuyển nhượng không?

I. Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai 2013 - Luật sửa đổi, bố sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018 II. Nội dung tư vấn ...
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không?

1. Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai 2013; - Luật tố tụng hành chính 2015. 2. Nội dung tư vấn Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật tố ...
Một số rủi ro khi nhờ người khác đứng tên hộ trên sổ đỏ

Một số rủi ro khi nhờ người khác đứng tên hộ trên sổ đỏ

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ. - Luật đất đai 2013 - Luật nhà ở 2014 - Luật công chứng 2014 II, LUẬT SƯ TƯ VẤN.    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ...
Sống chung như vợ, chồng có được cùng đứng tên trên Sổ đỏ

Sống chung như vợ, chồng có được cùng đứng tên trên Sổ đỏ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. - Bộ luật dân sự 2015 - Luật đất đai 2013 - Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm ...
NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ

Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại hoặc xây dựng công trình khác Theo Nghị định 69/2021/NĐ-CP, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng ...
Những trường hợp được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) với đất có vi phạm Luật đất đai trước ngày 01/07/2014.

Những trường hợp được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) với đất có vi phạm Luật đất đai trước ngày 01/07/2014.

Căn cứ pháp lý Luật Đất đai 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Luật sư tư vấn Những trường hợp có vi phạm pháp luật Đất đai có thể được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử ...
Mua bán nhà đất bằng hình thức lập vi bằng (thừa phát lại)

Mua bán nhà đất bằng hình thức lập vi bằng (thừa phát lại)

Mua bán đất bằng hình thức lập vi bằng( thừa phát lại) Việc xác lập quan hệ mua bán bằng hình thức vi bằng do các tổ chức thừa phát lại thực ...
Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp đất

Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp đất

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ. - Luật Đất đai 2013 - bộ luật dân sự 2015 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Nghị định 21/2021/NĐ-CP, - Luật Nhà ở 2014 II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. 1. Thế nào là ...
 Trang:    1  2  3  4