Blue ocean

Luật sư dân sự

Quy định về nộp tiền tạm ứng án phí khi khởi kiện

Quy định về nộp tiền tạm ứng án phí khi khởi kiện

          Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức tạm ứng án ...
LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI MỘT BÊN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐANG SINH SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI MỘT BÊN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐANG SINH SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ pháp lý - Căn cứ vào Bộ luật tố tụng dân sự 2015; - Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; - Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số ...
THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

I. Cở sở pháp lý Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật Hộ tịch 2014;  Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ ...
THỦ TỤC CẢI CHÍNH GIẤY KHAI SINH KHI CÓ SAI SÓT THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

THỦ TỤC CẢI CHÍNH GIẤY KHAI SINH KHI CÓ SAI SÓT THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự 2015; - Luật Hộ tịch 2014; - Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành ...
THỦ TỤC THAY ĐỔI HỌ TÊN CHO CON TRONG GIẤY KHAI SINH

THỦ TỤC THAY ĐỔI HỌ TÊN CHO CON TRONG GIẤY KHAI SINH

I. Căn cứ pháp lý - Luật Hộ tịch 2014; - Bộ luật dân sự 2015; - Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch; - Thông ...
NHÀ ĐẤT MUA BÁN BẰNG GIẤY VIẾT TAY CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ KHÔNG?

NHÀ ĐẤT MUA BÁN BẰNG GIẤY VIẾT TAY CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ KHÔNG?

1. Căn cứ pháp lý - Luật Đất Đai năm 2013; - Luật Cư trú năm 2020; - Luật Nhà ở năm 2014; - Nghị định 62/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều Luật ...
QUYỀN NUÔI CON CỦA CHA, MẸ SAU KHI LY HÔN

QUYỀN NUÔI CON CỦA CHA, MẸ SAU KHI LY HÔN

1. Về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau ly hôn Theo quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như sau: Sau khi ...
THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN KHÔNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN KHÔNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và ...
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC YÊU CẦU HỦY VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC YÊU CẦU HỦY VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

I. Cơ sở pháp lý - Luật Tố tụng Dân sự 2015; - Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; - Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 hướng dẫn thi hành một ...