Blue ocean

Luật sư dân sự

ĐẠI DIỆN VÀ GIÁM HỘ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO

ĐẠI DIỆN VÀ GIÁM HỘ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO

1, Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự 2015 2, Nội dung pháp luật về đại diện và giám hộ Đại diện và giám hộ là hai nội dung được quy định ...
NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG LY HÔN

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG LY HÔN

       1. Căn cứ pháp luật.        - Bộ luật dân sự 2015        - Luật hôn nhân và gia đình 2014.        2. Nội dung ...
CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG

CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG

Hiểu thế nào là sự kiện bất khả kháng Theo khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra ngoài ý ...
Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yêu cầu chia thừa kế được không?

Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yêu cầu chia thừa kế được không?

I. Căn cứ pháp lý Bộ luật dân sự 2015 Luật Đất đai 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Thông tư 34/2014/TT-BTNMT II. Nội dung tư vấn II.1. Quyền được hưởng ...
DƯỚI 18 TUỔI CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN?

DƯỚI 18 TUỔI CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN?

Căn cứ pháp lý - Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015; - Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Nội dung tư vấn 2.1. Quyền về tài sản riêng đối với ...
Thủ tục nhận  nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

I. Cơ sở pháp lý. Luật nuôi con nuôi 2010 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP Nghị định số 24/2019/NĐ-CP Nghị định số 111/2011/NĐ-CP II. Nội dung tư vấn  Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Đối với ...
VỢ CÓ QUYỀN ĐƯỢC THAY ĐỔI DI CHÚC CỦA CHỒNG ĐÃ LẬP KHÔNG

VỢ CÓ QUYỀN ĐƯỢC THAY ĐỔI DI CHÚC CỦA CHỒNG ĐÃ LẬP KHÔNG

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ - Bộ luật dân sự 2015 - Bộ luật hình sự 2015. II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. 1, Chủ thể có quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi, hủy bỏ ...
ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁP NHÂN ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ

ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁP NHÂN ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ. - Bộ luật dân sự 2015 II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. Khái niệm pháp nhân      Căn cứ vào điều 74 bộ luật dân sự quy định pháp nhân ...
Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Di Sản Thừa Kế

Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Di Sản Thừa Kế

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ - Bộ luật dân sự 2015 - Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 - Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. 1. Tranh chấp di sản thừa kế là ...