Blue ocean

Luật sư hình sự

LỠ TAY ĐÁNH CHẾT CON SẼ BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VỀ TỘI GÌ?

LỠ TAY ĐÁNH CHẾT CON SẼ BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VỀ TỘI GÌ?

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Hình sự 2015; - Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 2017; 2. Tư vấn của Luật sư Vô ý làm chết người được hiểu là hành ...
THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

       1. Căn cứ pháp lý        Bộ luật Hình sự 2015        2. Nội dung tư vấn        Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 ...
TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY

TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY

     1. Căn cứ pháp lý      Bộ luật hình sự 2015.      2. Nội dung tư vấn      Điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về ...
TÌNH TRẠNG KHÔNG CÓ NĂNG LỰC CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

TÌNH TRẠNG KHÔNG CÓ NĂNG LỰC CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

1. Căn cứ pháp lý Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 2. Nội dung tư vấn Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung ...
PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH KHÔNG?

PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH KHÔNG?

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Hình sự 2015; - Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ Luật Hình sự năm 1999 do ...
HÀNH VI VU KHỐNG NGƯỜI KHÁC SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO?

HÀNH VI VU KHỐNG NGƯỜI KHÁC SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO?

1. Căn cứ pháp lý - Bộ Luật hình sự 2015 - Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn ...
THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THẾ NÀO LÀ PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG?

THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THẾ NÀO LÀ PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG?

1. Căn cứ pháp lý Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 2. Nội dung tư vấn Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu thế nào là phòng vệ ...
TRỒNG CÂY THUỐC PHIỆN ĐỂ LÀM THUỐC, RAU ĂN CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?

TRỒNG CÂY THUỐC PHIỆN ĐỂ LÀM THUỐC, RAU ĂN CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?

I. Cơ sở pháp lý - Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 - Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP II. Nội dung       Theo quy định tại Khoản 1 Điều ...
TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN HAY TỘI CHIẾM ĐOẠT CHẤT MA TÚY?

TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN HAY TỘI CHIẾM ĐOẠT CHẤT MA TÚY?

I. Cơ sở pháp lý - Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 II. Nội dung           Để xác định được một đối tượng có bị truy cứu trách ...
 Trang:    1  2  3  4  5