Blue ocean

Luật sư dân sự

Quyền khởi kiện lại của đương sự

Quyền khởi kiện lại của đương sự

          Theo quy định tại khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định các trường hợp đương sự có quyền khởi kiện ...
Thủ tục nhận nuôi con nuôi

Thủ tục nhận nuôi con nuôi

I - Căn cứ pháp lý thủ tục nhận nuôi con nuôi: - Luật nuôi con nuôi năm 2010. - Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính Phủ - Quy định chi tiết thi hành ...
 Trang:   << 9