Blue ocean

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

=> Bạn đang có 1 logo ấn tượng, độc đáo do tự mình thiết kế để khi tham gia kinh doanh có thể phân biệt bạn với bất cứ đối thủ nào ...
Dịch vụ đăng ký quyền tác giả chỉ với 15 ngày

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả chỉ với 15 ngày

          Tác phẩm đó do bạn sáng tạo ra, là thành quả ghi nhận công sức làm việc, quá trình mài dũa và thể hiện nét độc đáo, mới ...
Dịch vụ đăng ký bản quyền trọn gói giá rẻ

Dịch vụ đăng ký bản quyền trọn gói giá rẻ

     Tác phẩm ấy dù là do bạn sáng tác ra, hoặc do thuê 1 cá nhân / tổ chức khác sáng tác, bạn đều có thể ghi dấu chủ ...
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

        Vậy thủ tục đăng ký bản quyền cần những gì? I. Cơ sở pháp lý -    Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009; -    Nghị định của ...
Thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009; 2. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn ...
Đăng ký nhãn hiệu chỉ với 500K

Đăng ký nhãn hiệu chỉ với 500K

               Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá là phương án lựa chọn tuyệt vời cho bạn trong trường hợp này!      Vậy, bạn đã biết mình ...
Thủ tục đăng ký quốc tế về nhãn hiệu theo Thỏa ước  Madrid

Thủ tục đăng ký quốc tế về nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu năm 1891, được sửa đổi năm 1979; 2. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung ...
Chủ thể có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Chủ thể có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009; 2. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy ...
Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Các văn bản pháp luật quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu gồm: 1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật Sở hữu trí tuệ ...
 Trang:    1  2