Blue ocean

Dịch vụ công chứng

Dịch vụ công chứng Hà Nội

Dịch vụ công chứng Hà Nội

        Tất cả các yêu cầu công chứng của quý khách sẽ được chúng tôi đáp ứng. Với phương châm phục vụ nhiệt tình, tận tụy và hiệu ...
Thủ tục công chứng mua bán đất hộ gia đình

Thủ tục công chứng mua bán đất hộ gia đình

       1. Chuẩn bị hồ sơ công chứng hợp đồng mua bán đất hộ gia đình        Chuẩn bị Hồ sơ bên bán:        - Giấy chứng ...
Thủ tục Niêm yết khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục Niêm yết khai nhận di sản thừa kế

     1. Cơ sở pháp lý:      - Bộ Luật Dân sự 2015;      - Luật Công chứng 2014 và một số văn bản khác có liên quan      2. Nội ...
Ủy quyền định đoạt nhà đất

Ủy quyền định đoạt nhà đất

      1. Cơ sở pháp lý:       - Bộ Luật dân sự 2015       - Luật Công chứng 2014 và một số các văn bản khác có liên quan.     ...
Thủ tục công chứng khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục công chứng khai nhận di sản thừa kế

       1. Chuẩn bị hồ sơ công chứng khai nhận di sản thừa kế        - Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế     ...
Trách nhiệm bồi thường khi văn bản công chứng bị tòa án tuyên bố vô hiệu

Trách nhiệm bồi thường khi văn bản công chứng bị tòa án tuyên bố vô hiệu

Văn bản Công chứng. Theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Luật công chứng 2014 thì: “Văn bản công chứng là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được Công chứng ...
Thủ tục công chứng thuê nhà đất

Thủ tục công chứng thuê nhà đất

  ↵      1.  Hồ sơ:     +  Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng thuê nhà đất;     + Bản sao CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Giấy ĐKKH; Giấy xác nhận ...
Thủ tục công chứng di chúc

Thủ tục công chứng di chúc

     1. Căn cứ pháp lý      - Luật Công chứng 2014;      - Bộ luật dân sự 2015 và một số văn bản khác liên quan      2. Nội dung ...
Hiệu lực và giá trị của văn bản công chứng

Hiệu lực và giá trị của văn bản công chứng

I - Căn cứ pháp lý -     Luật Công chứng 2014  II - Nội dung        Điều 5, Luật Công chứng quy định về Giá trị pháp lý của văn bản ...
 Trang:    1  2  3