Blue ocean

Xin cấp Giấy phép con

Giấy phép con là Giấy phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bắt buộc phải có đối với tùy nghành nghề mà doanh nghiệp muốn hoạt động. Luật Đại An phát cung cấp dịch vụ xin cấp các loại giấy phép con trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Giấy phép phòng cháy chữa cháy, Giấy phép an ninh trật tự, Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép dạy thêm học thêm ....
Dịch vụ thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Dịch vụ thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

I. Căn cứ pháp lý:                                         ​ Luật người khuyết tật 2010; Nghị định số ...
Dịch vụ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Dịch vụ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

1. Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: - Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố ...
THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

1, Thành phần, số lượng hồ sơ a, Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 04 Phụ lục I đối với người Việt Nam ban hành kèm theo ...
Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm CGMP-ASEAN tại Hà Nội

Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm CGMP-ASEAN tại Hà Nội

1. Cơ sở pháp lý: - Luật doanh nghiệp 2014; - Nghị định số 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm; - Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý ...
Phân biệt phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2

Phân biệt phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2

I. Các loại phiếu lý lịch tư pháp Hiện nay, theo điều 41 Luật lý lịch tư pháp 2009 có hai loại phiếu lý lịch tư pháp bao gồm: a) Phiếu lý lịch ...
THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế xét duyệt “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”; - Thông ...
THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH DO BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG

THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH DO BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG

1, Thành phần, số lượng hồ sơ. a, Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 08 Phụ lục I đối với người Việt Nam ban hành kèm theo ...
THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

1. Thành phần, số lượng hồ sơ. a, Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 09 Phụ lục I đối với người Việt Nam ban hành kèm theo ...
Xin giấy phép hoạt động phòng khám chẩn trị y học cổ truyền tại Hà Nội

Xin giấy phép hoạt động phòng khám chẩn trị y học cổ truyền tại Hà Nội

Phòng chẩn trị y học cổ truyền là một loại trong các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Để được thực ...
 Trang:    1  2  3  4