Blue ocean

Luật sư hành chính

VIỆC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CẤP XÃ CÓ PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH HAY KHÔNG?

VIỆC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CẤP XÃ CÓ PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH HAY KHÔNG?

       1. Căn cứ pháp lý về khởi kiện vụ án hành chính        - Luật tố tụng hành chính năm 2015;        - Luật Đất đai ...
Dịch vụ tranh tụng trong vụ án hành chính

Dịch vụ tranh tụng trong vụ án hành chính

Xã hội ngày càng phát triển, các khiếu kiện hành chính trở nên ngày càng gay gắt, phức tạp giữa người dân và chính quyền. Phải nói rằng khoảng 70% án ...
Khi nào quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?

Khi nào quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?

          Theo quy định tại Điều 44 Luật Khiếu nại 2011 quy định như sau:           - Quyết định giải quyết khiếu nại lần ...
Thẩm quyền của Tòa án giải quyết kiếu kiện hành chính

Thẩm quyền của Tòa án giải quyết kiếu kiện hành chính

          Theo quy định tại Điều 31 Luật tố tụng Hành chính 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục ...
Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính

          1. Chủ thể khởi kiện và quyền khởi kiện           1.1. Chủ thể khởi kiện           Theo quy định tại ...
ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU HÀ NỘI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU HÀ NỘI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

* Căn cứ pháp lý - Luật Cư trú năm 2020 * Điều kiện nhập khẩu Hà Nội      Theo quy định tại Điều 20 Luật cư trú năm 2020, để nhập khẩu vào Hà ...
XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỊ KIỆN TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỊ KIỆN TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định:“Người bị kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành ...
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

1. Chuẩn bị hồ sơ Để khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thì người khiếu nại chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau: - Đơn khiếu nại; -  Quyết ...
THỜI HIỆU XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH THEO LUẬT MỚI NHẤT

THỜI HIỆU XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH THEO LUẬT MỚI NHẤT

I. Cơ sở pháp lý          - Bộ luật dân sự năm 2015          - Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012          - ...
 Trang:    1  2