Blue ocean

Luật sư hình sự

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

       1. Căn cứ pháp lý        Bộ luật Hình sự 2015        2. Nội dung tư vấn        Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 ...
TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY

TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY

     1. Căn cứ pháp lý      Bộ luật hình sự 2015.      2. Nội dung tư vấn      Điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về ...
Trách nhiệm hình sự do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Trách nhiệm hình sự do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

I. Căn cứ pháp lý Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. II. Nội dung tư vấn 1. Phòng vệ chính đáng là gì? Theo quy định tại khoản 1 ...
Nguyên tắc xử lý trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi

Nguyên tắc xử lý trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi

I. Cơ sở pháp lý Bộ luật Hình sự băm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 II. Luật sư tư vấn 1. Người dưới 18 tuổi phạm tội Người dưới 18 tuổi là ...
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÓ HÀNH VI MUA, BÁN TÀI SẢN DO TRỘM CẮP MÀ CÓ

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÓ HÀNH VI MUA, BÁN TÀI SẢN DO TRỘM CẮP MÀ CÓ

I. CỞ SỞ PHÁP LÝ - Bộ luật hình sự 2015. - Nghị định 167/2013/NĐ-CP  II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. 1. Tiêu thụ tài sản do trộm cắp có vi phạm pháp luật không?      Để ...
DỊCH VỤ LUẬT SƯ BÀO CHỮA, BẢO VỆ

DỊCH VỤ LUẬT SƯ BÀO CHỮA, BẢO VỆ

LUẬT SƯ HÀ NỘI TƯ VẤN HÌNH SỰ MIỄN PHÍ, TƯ VẤN TỘI DANH, GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT ĐIỆN THOẠI: 0989.422.798 hoặc 0973.509.636 Luật sư bào chữa, bảo vệ trong giai đoạn tố giác ...
CÁCH TÍNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT? CÁCH XÁC ĐỊNH TÍNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT LÀ BAO NHIÊU PHẦN TRĂM THEO LUẬT MỚI NHẤT?

CÁCH TÍNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT? CÁCH XÁC ĐỊNH TÍNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT LÀ BAO NHIÊU PHẦN TRĂM THEO LUẬT MỚI NHẤT?

I. Cơ sở pháp lý     - Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017     - Thông tư 22/2019/TT-BYT, thông tư quy định tỷ lệ phần ...
CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như sau: “1. Chỉ các tình ...
THỜI ĐIỂM THAM GIA TỐ TỤNG CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

THỜI ĐIỂM THAM GIA TỐ TỤNG CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về quyền của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp như sau: “Điều 58. ...
 Trang:    1  2  3  4  5