Blue ocean

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao không chỉ trong pháp luật mà còn cả tư duy kinh doanh và các thế mạnh đầu tư, công ty Luật Đại An Phát tự tin mang lại lợi ích toàn diện nhất cho khách hàng khi đầu tư vào Việt Nam
 
Thành lập công ty cho thuê tài chính có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty cho thuê tài chính có vốn đầu tư nước ngoài

Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính                   ...
Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

I. Điệu kiện thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài Thương nhân nước ngoài đã được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia ...
Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014. 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp. 3. Nghị định số 108/2018/NĐ- CP ...
Đính chính thông tin trên giấy phép đầu tư

Đính chính thông tin trên giấy phép đầu tư

1. Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Một số giấy tờ khác tùy ...
Thay đổi giấy phép đầu tư cấp trước ngày 01/7/2006

Thay đổi giấy phép đầu tư cấp trước ngày 01/7/2006

1. Hồ sơ ♦ Hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư trong trường hợp này gồm có những giấy tờ sau: Bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư; Giải ...
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Đầu tư 2014; Nghị định 118/2015/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư 16/2015/TT – ...