Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

THỦ TỤC HOÀN THÀNH MÃ SỐ THUẾ TRƯỚC KHI GIẢI THỂ CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC HOÀN THÀNH MÃ SỐ THUẾ TRƯỚC KHI GIẢI THỂ CỦA DOANH NGHIỆP

Trước khi làm thủ tục giải thể với Cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế. Trình tự thực hiện như ...
THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Những trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ: a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ ...
THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

I: Quy định về đặt tên công ty Doanh nghiệp muốn đổi tên công ty thì tên mới cần đáp ứng theo yêu cầu của luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, tại ...
THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THEO LUẬT MỚI NHẤT

THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THEO LUẬT MỚI NHẤT

Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên tại ...
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CẦN THỰC HIỆN THỦ TỤC GÌ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CẦN THỰC HIỆN THỦ TỤC GÌ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

* Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp - Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính ...
THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY NHƯ THẾ NÀO?

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY NHƯ THẾ NÀO?

* Căn cứ pháp lí: - Luật Doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp * Trình tự thủ tục thành lập chi nhánh - Bước 1: Lựa chọn các thông tin ...
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHƯ THẾ NÀO THEO LUẬT MỚI NHẤT

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHƯ THẾ NÀO THEO LUẬT MỚI NHẤT

* Căn cứ pháp lí - Luật Doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp * Trình tự thủ tục thành lập văn phòng đại diện - Bước 1: Chuẩn bị ...
NÊN LỰA CHỌN THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HAY ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH.

NÊN LỰA CHỌN THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HAY ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH.

* Phân biệt giữa chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Về khái niệm:           + Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ ...
DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ SAU KHI THÀNH LẬP MỚI

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ SAU KHI THÀNH LẬP MỚI

* Căn cứ pháp lí - Luật Doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp - Luật quản lý thuế năm 2019 - Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về ...