Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

                                             Văn bản pháp luật điều chỉnh: - Luật doanh nghiệp 2014. - ...
Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH MTV

Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH MTV

Cơ sở pháp lý: - Luật Doanh nghiệp 2014; - Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; - Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 1. Các trường hợp thay đổi ...
Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

       Chính bởi những khó khăn, trăn trở ban đầu để đi đến việc doanh nghiệp có thể hoạt động hợp pháp và nhanh chóng, khách hàng nên lựa ...
Dịch vụ thay đổi thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh

        Luật Đại An Phát chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn tất mọi thủ tục để hợp pháp hoá những thay đổi của doanh nghiệp bạn đang lãnh ...
Dịch vụ thành lập công ty bảo vệ trọn gói

Dịch vụ thành lập công ty bảo vệ trọn gói

        Luật Đại An Phát hoàn toàn có thể cung cấp gói dịch vụ đầy đủ từ A đến Z từ khâu thành lập công ty đến khi ...
Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

     Bạn cần tiết kiệm thời gian để công ty đi vào hoạt động nhanh hơn. Bạn có quá nhiều công việc nên không thể đi lại và chờ đợi ...
Điều kiện kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản

I. Cơ sở pháp lý 1. Luật Kinh doanh Bất động sản 2014; 2. Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động ...
Điều kiện hành nghề đấu giá tài sản

Điều kiện hành nghề đấu giá tài sản

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 2. Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp ...
Điều kiện kinh doanh khách sạn

Điều kiện kinh doanh khách sạn

I. Cơ sở pháp lý 1. Luật Du lịch 2017; 2. Nghị định số 168/2017/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều của luật du lịch; 3. Thông tư số 38/2018/TT- BTC quy ...
 Trang:    1  2  3  4  5