Blue ocean

Thu hồi, Giải phóng mặt bằng

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUY TRÌNH ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUY TRÌNH ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

I. Căn cứ pháp lý. Căn cứ vào Luật Đất đai 2013; Căn cứ vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP hưỡng dẫn chi tiết luật đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị ...
Luật sư tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng

Luật sư tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng

       Việc thu hồi đất có ảnh hưởng lớn và tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân. Trước yêu cầu ...
Xác định giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định hiện hành

Xác định giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định hiện hành

      Cơ sở pháp lý: Luật Đất đai 2013; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất; Thông tư 36/TT2014 của BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; ...
Các cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất?

Các cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất?

    1. Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất     Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 quy định thẩm quyền thu hồi đất thuộc về UBND cấp tỉnh ...
 Các trường hợp bị thu hồi đất theo luật đất đai mới nhất?

Các trường hợp bị thu hồi đất theo luật đất đai mới nhất?

       1. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh        Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước chỉ thực hiện thu hồi đất của ...
Khi nào phải thỏa thuận về giá bồi thường đất ?

Khi nào phải thỏa thuận về giá bồi thường đất ?

      Luật Đất đai quy định những trường hợp thu hồi không thông qua thỏa thuận và những trường hợp thu hồi người dân và cơ quan, tổ chức ...
Nên khiếu nại hay khởi kiện quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng?

Nên khiếu nại hay khởi kiện quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng?

         - Khoản 1 Điều 204, Luật đất đai 2013 quy định: "Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng ...
Các văn bản pháp luật quy định về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng

Các văn bản pháp luật quy định về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng

​ Luật Đất đai 2013; Luật Nhà ở 2014; Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất. Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định ...
Những điều cần làm khi bị thu hồi đất ?

Những điều cần làm khi bị thu hồi đất ?

       Đất của nhà bạn có thuộc diện phải thu hồi hay không?        Luật Đất đai năm 2013 quy định đất nhà bạn có thể bị thu ...