Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

XỬ LÝ KHI CÓ SỰ VI PHẠM NHÃN HIỆU

17/08/2021 21:08

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu còn dùng để nhận diện dễ dàng chủ sở hữu của một dịch vụ, hàng hóa, dễ dàng tạo ra độ uy tín đối với khách hàng. Chính vì vậy, có thể nói, nhãn hiệu còn góp phần hàng hóa của các tổ chức, cá nhân lưu thông dễ dàng hơn đối với những người tiêu dùng, sử dụng dịch vụ trung thành.
Do đó, khi phát giác ra có cá nhân, tổ chức khác sử dụng nhãn hiệu giống hoặc tương tự của mình, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, và vi phạm quyền quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ trước đó. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tố giác hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Các hành vi bị coi là xâm phạm nhãn hiệu

- Sử dụng nhãn hiệu có dấu hiệu gây trùng với nhãn hiệu cho dịch vụ, hàng hóa đã được đăng ký trước đó
- Sử dụng nhãn hiệu có dấu hiệu gây trùng cho dịch vụ, hàng hóa liên quan so với nhãn hiệu cho dịch vụ, hàng hóa đã được đăng ký trước đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ
- Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ
- Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.
xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

2. Hồ sơ yêu cầu giám định xâm phạm nhãn hiệu

- Đơn/ văn bản yêu cầu giám định có sự xâm phạm nhãn hiệu bao gồm: đối tượng giám định, mục đích nội dung.
- Tài liệu chứng minh xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký (bao gồm mẫu sản phẩm của bên chủ đơn, mẫu sản phẩm của bên xâm phạm nhãn hiệu, hoặc tài liệu chứng minh được có sự xâm phạm nhãn hiệu)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với chủ đơn là doanh nghiệp; chứng minh nhân dân/ căn cước công dân đối với chủ đơn là cá nhân
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Thông tin về bên doanh nghiệp vi phạm;
- Văn bản ủy quyền cho Đại An Phát đại diện doanh nghiệp thực hiện dịch vụ.
BƯỚC 1. Giám định nhãn hiệu
Thủ tục giám định nhãn hiệu sẽ được thực hiện tại Viện khoa học sở hữu trí tuệ. Việc giám định nhãn hiệu sẽ có thể biết được chính xác thông tin đối tượng giám định, nội dung giám định. Kết quả giám định sẽ là nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.
BƯỚC 2. Đại diện khách hàng
Sau khi có kết quả giám định, khách hàng căn cứ vào kết quả giám định có thể lựa chọn thực hiện các bước sau:
*Bước 1. Tiến hành thỏa thuận đôi bên với bên xâm phạm, gửi thư khuyến cáo và yêu cầu không được tiếp tục vi phạm. Đồng thời phải bồi thường một khoản tiền xứng đáng cho các tổn thất đã gây ra.
Trong trường hợp hai bên không đạt được hiệp nghị với nhau thì có thể trực tiếp yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành xử lý.
Việc thỏa thuận giữa hai bên là không bắt buộc.
*Bước 2. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính.
Luật Đại An Phát sẽ đại diện khách hàng tiến hành làm việc với cơ quan có thẩm quyền, liên hệ và tiến hồ sơ xử lý vi phạm nhãn hiệu đối với bên xâm phạm.

Xem thêm: Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

3. Thời hạn xử lý vi phạm nhãn nhiệu

- Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được đơn yêu cầu xử lý, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của đơn yêu cầu xử lý vi phạm nhãn hiệu. Trong trường hợp đơn chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì cơ quan có quyền yêu cầu chủ thể bổ sung trong vòng 30 ngày tính từ ngày ra yêu cầu.
+ Trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho bên yêu cầu xử lý vi phạm nhãn hiệu về dự định thời gian, biện pháp xử lý, thủ tục xử lý và yêu cầu chủ thể quyền hợp tác hỗ trợ trong quá trình xử lý vi phạm.

4. Dịch vụ xử lý vi phạm nhãn hiệu của Đại An Phát

- Tiến hành tư vấn trọn bộ về thủ tục xử lý xâm phạm nhãn hiệu
- Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước
- Thay mặt khách hàng đi giám định nhãn hiệu
- Đại diện khách hàng làm việc với bên xâm phạm nhãn hiệu
- Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu của bên thứ ba
- Tham gia tố tụng, bảo vệ khách hàng trong trường hợp phải tiến hành ra Tòa với tư cách luật sư

Xem thêm: Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay