Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu khi nhà nước giao đất để quản lý

HỎI: Về thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp nhà nước giao đất để quản lý.

LUẬT SƯ TƯ VẤN
Luật Đại An Phát kính chào anh! Là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện, với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, Luật Đại An Phát hoạt động trong các lĩnh vực luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng, luật sư đất đai....
Sau đây, Luật Đại An Phát xin gửi đến nội dung tư vấn như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Khi đưa ra các ý kiến pháp lý trong Thư tư vấn này, chúng tôi đã xem xét các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
1. Luật đất đai 2013;
2. Luật xây dựng 2014;
3. Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai;
4. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
5. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.
II. NỘI DUNG TƯ VẤN
Tước tiên phải hiểu rõ các quy định về đăng ký đất đai lần đầu và Đăng ký đất đai là gì?
Theo quy định điều 95 Luật đất đai 2013
- Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.
- Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau.
Như vậy đăng ký đất đai là một thủ tục hành chính được nhà nước quy định để thiết lập hồ sơ địa chính một cách đầy đủ và cấp GCNQSDĐ hợp pháp nhằm xác lập mối quan hệ pháp lý giữa Nhà nước với người sử dụng đất, làm cơ sở để Nhà nước quản lý chặt chẽ đất đai theo pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.
1. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ
-  Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý;
- Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý;
- Các giấy tờ quy định tại điều 100 Luật đất đai 2013.
Số lượng 01 bộ
2. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT
- Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
-  Đối với các xã miền núi thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày, tổng thời gian kể cả tăng thêm không quá 45 ngày.
3. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN
Trường hợp 1: Hồ sơ đầy đủ cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại cấp huyện nơi. Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa.
Trường hợp 2: Hồ sơ chưa thiếu chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngàycơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
+ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ .
+ Văn phòng đăng ký đất đai: Kiểm tra hiện trạng đất; Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai đối với nơi đã xây dựng dữ liệu địa chính.
4. CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại cấp huyện của UBND cấp huyện. Nộp và nhận kết quả cuối cùng tại bộ phận một cửa.
5. LỆ PHÍ (Không quy định)
Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật, cá nhân tổ chức chờ lấy kết quả trong thời gian quy định. Sau khi nhận được kết quả, văn phòng đăng ký đất đai căn cứ vào đó để ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ theo dõi để nhà nước quản lý
 
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến việc đăng ký đất đai lần đầu. Để được giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cụ thể Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0973.509.636 hoặc trực tiếp đến văn phòng tại địa chỉ: Phòng 12A Chung cư viện chiến lược khoa học Bộ Công an, đường Nguyễn chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN để được chúng tôi hỗ trợ Quý khách trong việc thành lập doanh nghiệp.
Trân trọng!