Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Kinh doanh dịch vụ cho vay lấy lãi???

Hỏi: Xin chào Luật sư. Hiện nay, tôi muốn thành lập Công ty cổ phần với ngành nghề chính là dịch vụ cho vay tiền lấy lãi với lãi suất theo quy định của Nhà nước thì tôi cần thực hiện thủ tục gì? Cảm ơn Luật sư.

Trả lời1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho vay lấy lãi: Theo Khoản 1 Điều 6 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, dịch vụ cho vay tín dụng là lĩnh vực kinh doanh thuộc một trong những hoạt động ngân hàng, theo đó không phải tất cả các chủ thể đều được đăng ký kinh doanh đối với hoạt động này. Căn cứ Điều 8 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định:
1. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
2. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán” .
Mặt khác, tại Khoản 12 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng quy định:
Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:
a) Nhận tiền gửi;
b) Cấp tín dụng;
c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.”
Bên cạnh đó, Khoản 16 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng quy định: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi
Như vậy, Quý Khách muốn kinh doanh dịch vụ cho vay có lấy lãi là một hình thức cung cấp tín dụng thuộc hoạt động của Ngân hàng. Mà theo quy định Luật Đại An Phát đã cung cấp bên trên, chỉ có các tổ chức tín dụng mới có thể kinh doanh các hoạt động của Ngân hàng.
Vì vậy, để có thể thực hiện kinh doanh cho vay lấy lãi, doanh nghiệp phải được cấp giấy phép thành lập công ty tài chính.
2. Giấy phép thành lập Công ty tài chính
Theo khoản 1 Điều 20 Luật các tổ chức tín dụng, để được cấp giấy phép thành lập công ty tài chính, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định;
+ Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.
Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước quy định;
+ Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật này;
+ Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
+ Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng”.
Bên cạnh đó, Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN Quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định chi tiết về Hồ sơ đề nghị cấp phép.
Cơ quan có thẩm quyền: Ngân hàng Nhà nước
Thời gian thực hiện: 180 ngày
Để làm rõ hơn về thành phần Hồ sơ cũng như thủ tục cần thực hiện dịch vụ kinh doanh cho vay lấy lãi, Quý Khách vui lòng liên hệ với LUẬT ĐẠI AN PHÁT theo hotline 
0973.119.636, chúng tôi - với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Doanh nghiệp, Giấy phép,…sẽ tư vấn miễn phí trên cơ sở đảm bảo tối ưu quyền lợi của Quý Khách.
Trân trọng cảm ơn.