Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Các cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất?

21/02/2019 20:20

        Vấn đề bạn đang quan tâm trong từng trường hợp cụ thể pháp luật Đất đai Việt Nam 2013 đã quy định rất rõ về thẩm quyền thu hồi đất thuộc về UBND cấp huyện và UBND cấp tỉnh nơi có đất bị thu hồi, cụ thể như sau:

    1. Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất
    Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 quy định thẩm quyền thu hồi đất thuộc về UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cụ thể:
    Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:
    a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
    b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
    Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:
    a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;
    b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
   3.Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.
       
        Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:
        Luật Đại An Phát:
        Điện thoại: 024.39.184.888
        Email: Luatdaianphat@gmail.com
        Zalo – Hotline luật sư: 0973.509.636 – 0989.422.798
        Facebook: Luật Đại An Phát

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay