Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải tuyến không cố định

28/01/2019 14:05

     Kinh doanh dịch vụ vận tải là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nên doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định của pháp luật để đảm bảo trong quá trình hoạt động của mình. Đặc biệt để phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng cao nên ngành dịch vụ vận tải theo tuyến không cố định phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên để được kinh doanh dịch vụ vận tải tuyến không cố định cần những điều kiện gì, bạn vẫn đang thắc mắc? Vậy hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật Đại An Phát về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải tuyến không cố định.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
2. Nghị định số 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tảibằng xe ô tô.
3. Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
II. NỘI DUNG
     Theo quy định Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định số 86/2014/NĐ-CP thì có 03 loại hình kinh doanh dịch vụ vận tải tuyến không cố định: kinh doanh dịch vụ vận tảibằng taxi; kinh doanh dịch vụ vận tảihành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô; kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa.
1. Điều kiện chung kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô
        - Có Giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tảibằng xe ô tô đối với những loại hình kinh doanh yêu cầu phải có giấy phép. Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, Giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT.
        - Có và thực hiện đúng phương án kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô đã đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT.
        - Quản lý xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải:
          + Bảo đảm có số ngày xe tốt tối thiểu bằng 110% số ngày xe vận doanh theo phương án kinh doanh (chỉ áp dụng với vận tải hành khách tuyến cố định và vận tải hành khách bằng xe buýt);
          + Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng để đảm bảo các phương tiện phải được bảo dưỡng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
          + Lập Hồ sơ lý lịch phương tiện hoặc phần mềm quản lý phương tiện của đơn vị để theo dõi quá trình hoạt động và bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này;
          + Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, không được sử dụng xe khách có giường nằm hai tầng để hoạt động vận tải trên các tuyến đường cấp 5 và cấp 6 miền núi;
          + Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, khoang chở hành lý của xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch phải được chia thành các ngăn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để hành lý không bị xê dịch, đảm bảo an toàn của xe trong quá trình vận chuyển.
        - Quản lý lái xe kinh doanh dịch vụ vận tải:
          + Lập và cập nhật đầy đủ các thông tin về quá trình làm việc của lái xe vào Lý lịch hành nghề lái xe hoặc phần mềm quản lý lái xe của đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT;
          + Tổ chức khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho lái xe và chỉ sử dụng lái xe có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; không tuyển dụng, sử dụng lái xe có sử dụng chất ma túy;
          + Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải phải sử dụng lái xe đã có ít nhất 02 năm kinh nghiệm điều khiển xe khách có sức chứa từ 30 chỗ để điều khiển xe khách có giường nằm hai tầng.
        - Xây dựng hoặc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ:
          + Đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải phải xây dựng hoặc áp dụng Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Bộ trưởng Giao thông vận tải ban hành. Trường hợp đơn vị tự xây dựng thì phải đối chiếu và công bố tương đương với mức chất lượng quy định trong Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.
          + Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng ký chất lượng dịch vụ với Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu chạy xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT.
          + Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định khi đăng ký tham gia khai thác tuyến còn phải đăng ký chất lượng dịch vụ trên tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT và thông báo đến bến xe hai đầu tuyến trước khi hoạt động vận chuyển.
        - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; thời gian lưu trữ tối thiểu 03 năm.
2. Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ vận tải bằng taxi
        - Doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 (trừ Điểm c Khoản 3 Điều 13) Nghị định 86/2014/NĐ-CP.
        - Xe taxi phải có sức chứa từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái xe). 
        - Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 08 năm tại đô thị loại đặc biệt; không quá 12 năm tại các địa phương khác.
        - Trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì.
        - Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi phải đăng ký và thực hiện sơn biểu trưng (logo) không trùng với biểu trưng đã đăng ký của đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải taxi trước đó và số điện thoại giao dịch cho các xe thuộc đơn vị.
        - Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi phải có trung tâm điều hành, duy trì hoạt động của trung tâm điều hành với lái xe, đăng ký tần số liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe thuộc đơn vị.
        - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi phải có số xe tối thiểu là 10 xe; riêng đối với đô thị loại đặc biệt phải có số xe tối thiểu là 50 xe.
3. Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
        - Đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định 86/2014/NĐ-CP.
        - Xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm; xe ô tô chuyển đổi công năng không được vận tải khách du lịch.
        - Xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định 86/2014/NĐ-CP.
        - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng, đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải khách du lịch vận chuyển hành khách trên hành trình có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng xe tối thiểu như sau:
          + Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương: Từ 10 xe trở lên;
          + Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại: Từ 05 xe trở lên, riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ: Từ 03 xe trở lên.
        - Đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải khách du lịch bằng xe ô tô ngoài các điều kiện quy định tại Nghị định này, còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về du lịch có liên quan.
4. Điều kiện đối với vận tải hàng hóa
        - Đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định 86/2014/NĐ-CP.
        - Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ; đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa sử dụng xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe ô tô vận tải hàng hóa trên hành trình có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau:
          + Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương: Từ 10 xe trở lên;
          + Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại: Từ 05 xe trở lên; riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ: Từ 03 xe trở lên.

 
     Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về “Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải tuyến không cố định. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.
     Luật Đại An Phát với đội ngũ luật sư uy tín, chuyên nghiệp, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp như: Thành lập doanh nghiệp, Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Xin cấp giấy phép con của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện,…

 
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay