Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

THỦ TỤC CẤP PHÉP BÁN LẺ THUỐC LÁ

29/09/2020 18:06

Mặc dù thuốc lá là một sản phẩm độc hại nhưng hiện nay nhà nước ta vẫn cho phép kinh doanh, tuy nhiên, bởi vì tính độc hại của thuốc lá nên pháp luật quy định đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do nhu cầu cao của người sử dụng nên hiện nay trên thị trường có rất nhiều địa điểm bán lẻ thuốc lá.
Vậy điều kiện để bán lẻ thuốc lá là gì, hồ sơ, trình tự, thủ tục ra sao? Luật Đại An Phát xin giới thiệu bạn đọc bài viết sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Nghị định 67/2013/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc về kinh doanh thuốc lá.
II. NỘI DUNG
1. Điều kiện cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Cá nhân, tổ chức có đủ các điều kiện sau thì được cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:
- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
- Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;
- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Hiệu lực của giấy phép
Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá có thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp.
3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá
- Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;
- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);
- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.
4. Trình tự thủ tục cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
a) Thẩm quyền cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá
Do Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - sau đây gọi chung là Phòng Công Thương) cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
b) Trình tự thủ tục cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá
- Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ;
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.
c) Lập và giữ Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Giấy phép bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi thương nhân được cấp giấy phép; 01 bản gửi Sở Công Thương; 01 bản gửi Chi cục Quản lý thị trường; gửi mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc lá hoặc doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá khác có tên trong giấy phép (bán sản phẩm cho thương nhân) 01 bản.
Trên đây là tư vấn của chúng tôi về những quyền lợi mà người lao động được hưởng khi bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc, nêu có bất kì thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay