Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

XÁC ĐỊNH NGƯỜI BỊ KIỆN TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

11/08/2021 20:31

Hiện nay các vụ án hành chính ngày càng gia tăng, việc xác định người bị kiện cũng là một bước vô cùng quan trọng để thực hiện yêu cầu khởi kiện. Nếu xác định sai người bị kiện thì sẽ dẫn đến việc phải sửa lại đơn khởi kiên, do vậy dẫn tới kéo dài thời gian giải quyết vụ án cũng như tốn kém về tiền bạc cũng như công sức đi lại của người khởi kiện. Vì vậy, Luật Đại An Phát sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn và xác định chính xác người bị kiện trong vụ án hành chính trong bài viết này.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định:Người bị kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện.
Do đó, để xác định đúng người bị kiện khi nào là cá nhân, khi nào là cơ quan, tổ chức thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ việc đó. Trường hợp có nhiều luật cùng quy định thẩm quyền ra quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính về một lĩnh vực quản lý thì việc xác định thẩm quyền của người bị thì phải căn cứ vào luật chuyên ngành.
Ví dụ 1: Thẩm quyền thu hồi đất của hộ gia đình theo quy định của Luật Đất đai 2013 là Ủy ban nhân dân cấp huyện, do vậy, trong vụ án hành chính khởi kiện về quyết định thu hồi đất thì người bị kiện được xác định là Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ví dụ 2: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành thì cần phải xác định người bị kiện ở đây là Chủ tịch UBND cấp huyện đã ra Quyết định xử phạt.
Ngoài ra, cần phải xác định người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác phải là người có chức vụ, quyền hạn, có chức danh cụ thể và theo quy định của pháp luật thì người có chức vụ, chức danh đó mới có thẩm quyền ra quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính. Trường hợp quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính do một người cụ thể ký hoặc thực hiện, nhưng người đó ký quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính với danh nghĩa một chức vụ, chức danh có thẩm quyền thì quyết định hành chính, hành vi hành chính đó là của người đảm nhiệm chức vụ, chức danh đó.
Ví dụ: Quyết định hành chính do ông Nguyễn Văn A ký với chức danh là chủ tịch UBND huyện B thì phải xác định người bị kiện ở đây là Chủ tịch UBND huyện B chứ không phải là ông Nguyễn Văn A.
Như vậy, Người khởi kiện cần phải xác định người bị kiện phải là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện và người này phải là người có chức vụ, chức danh cụ thể và có thẩm quyền thực hiện hành vi hành chính hoặc ban hành quyết định hành chính đó.
Dưới đây là quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về vấn đề xác định người bị kiện trong vụ án hành chính. Để được hỗ trợ trực tiếp các vấn đề liên quan đến tranh chấp trong vụ án dân sự, vụ án hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính...vui lòng liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay