Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP, CỔ PHẦN CÓ PHẢI KÊ KHAI THUẾ KHÔNG

28/08/2021 17:38

        Hiện nay, việc chuyển nhượng vốn góp, cổ phần giữa các cá nhân, tổ chức diễn ra rất phổ biến. Tuy nhiên khi chuyển nhượng việc kê khai thuế như thế nào lại là một vấn đề mà nhiều cá nhân tổ chức chưa thực sự hiểu. Dưới đây, Luật Đại  An Phát xin tư vấn nội dung khi chuyển nhượng vốn góp, cổ phần có phải kê khai thuế không để các bạn có thể nắm rõ các quy định của pháp luật về vấn đề này.

1, Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp 2020
- Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi 2012
- Luật chứng khoán 2019
- Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân
- Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
- Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định 65/2013/NĐ-CP.
- Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn nghị định 146/2017/NĐ-CP của chính phủ, sửa đổi bổ sung 1 số điều của thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư số 111/2013/TT-BTC.

2, Chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng cổ phần từ cá nhân cho cá nhân hoặc tổ chức phải nộp thuế gì.

          Việc chuyển nhượng vốn góp, cổ phần làm phát sinh thu nhập vì vậy khi chuyển nhượng cần phải nộp thuế cụ thể là thuế thu nhập cá nhân
          Theo quy định tại Khoản 4 Điểu 3 Luật thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi 2012 và một số nghị định, thông tư liên quan thì các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:
a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;
b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;
c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.”
            Cùng với đó theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 thì: 1. Chng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:
a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;
c) Chứng khoán phái sinh;
d) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.
          Với quy định này có thể nói việc chuyển nhượng cổ phần được coi là chuyển nhượng chứng khoán.
          Như vậy khi chuyển nhượng vốn góp, cổ phần bên chuyển nhượng cần thực hiện khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân.

chuyển nhượng cổ phần vốn góp có phải khai thuế không

3, Nguyên tắc khai thuế đối với việc chuyển nhượng vốn góp, cổ phần.

a, Đối với chuyển nhượng vốn góp:

          Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì việc khai thuế được thực hiện:
- Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp thực hiện khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập
- Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC và khai thuế theo từng lần phát sinh.
- Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.
Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng vốn góp (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú) hoặc cá nhân nhận chuyển nhượng vốn (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú).

b, Đối với chuyển nhượng cổ phần

          Theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì việc khai thuế được thực hiện:
- Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC
- Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán
          + Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC
+ Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
- Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp nêu tại điểm a, b, khoản 5, Điều này thì khai thuế theo từng lần phát sinh.
- Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.
Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng chứng khoán.
- Cuối năm nếu cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

4, Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng vốn góp, cổ phần

          Hồ sơ gồm các giấy tờ sau
- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn Mẫu số 04/CNV-TNCN
- Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, cổ phần
- Giấy chứng nhận vốn góp, cổ phần
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm cả giấy phép kinh doanh  mới và cũ kèm theo bản photo chứng minh nhân dân của bên chuyển nhượng
- Thông báo thuế phải nộp theo mẫu số 04/TBT-CNV-TNCN do cơ quan thuế lập
- Nếu bên chuyển nhượng vốn kê khai thuế TNCN nhưng chưa được cấp mã số thuế cá nhân thì phải nộp kèm tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016.
          Trên đây là nội dung tư vấn của DAP law về các loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng vốn góp, cổ phần. Bài viết mang tính tham khảo. Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi. DAP Law hân hạnh được phục vụ quý khách.
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay