Blue ocean

Luật sư hình sự

TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?

TỰ Ý NỬA CHỪNG CHẤM DỨT VIỆC PHẠM TỘI CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?

1. Căn cứ pháp lý Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 2. Nội dung tư vấn Điều 16 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 ...
KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật khiếu nại 2011 - Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. Ai có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ ...
THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN TÙ

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN TÙ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ  - Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC. - Luật Thi hành án hình sự 2019 II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. 1, Điều kiện giảm thời hạn chấp hành án Theo quy định ...
CHUẨN BỊ PHẠM TỘI CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?

CHUẨN BỊ PHẠM TỘI CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHÔNG?

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 2. Nội dung tư vấn Điều 14 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung ...
CÁCH XÁC ĐỊNH ĐỘ TUỔI CỦA NGƯỜI BỊ HẠI, NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

CÁCH XÁC ĐỊNH ĐỘ TUỔI CỦA NGƯỜI BỊ HẠI, NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Để xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại là người dưới 18 tuổi, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cần phải áp dụng mọi ...
CÓ CẦN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI BỊ CAN PHẠM TỘI NGHIÊM TRỌNG, ÍT NGHIÊM TRỌNG KHI CÓ HÀNH VI KHÔNG KHAI BÁO, KHÔNG NHẬN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HAY KHÔNG?

CÓ CẦN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI BỊ CAN PHẠM TỘI NGHIÊM TRỌNG, ÍT NGHIÊM TRỌNG KHI CÓ HÀNH VI KHÔNG KHAI BÁO, KHÔNG NHẬN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HAY KHÔNG?

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; - Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. 2. Nội dung tư vấn Bộ luật hình sự năm 2015 ...
THỜI ĐIỂM THAM GIA TỐ TỤNG CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

THỜI ĐIỂM THAM GIA TỐ TỤNG CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về quyền của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp như sau: “Điều 58. ...
CÁCH TÍNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT? CÁCH XÁC ĐỊNH TÍNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT LÀ BAO NHIÊU PHẦN TRĂM THEO LUẬT MỚI NHẤT?

CÁCH TÍNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT? CÁCH XÁC ĐỊNH TÍNH TỶ LỆ THƯƠNG TẬT LÀ BAO NHIÊU PHẦN TRĂM THEO LUẬT MỚI NHẤT?

I. Cơ sở pháp lý     - Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017     - Thông tư 22/2019/TT-BYT, thông tư quy định tỷ lệ phần ...
CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như sau: “1. Chỉ các tình ...
 Trang:    1  2  3  4  5