Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

15/03/2019 13:53

Trong nhiều trường hợp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp có thể bị hư hỏng, thất lạc. Để tiếp tục hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý
  • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
1. Trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng (cháy, rách, nát) hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.
  • Khi chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần doanh nghiệp cũng được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên thủ tục cấp lại mang tính đặc biệt vì chuyển đổi hình thức doanh nghiệp và đã được quy định cụ thể trong các thủ tục chuyển đổi hình thức công ty.
2. Thủ tục cấp lại
Bước 1: Nộp Giấy đề nghị cấp lại
Doanh nghiệp gửi giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Bước 2: Duyệt hồ sơ
Sau quá trình duyệt hồ sơ, sẽ có các trường hợp như sau xảy ra:
  • Trường hợp 1: Doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Trường hợp 2: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Trường hợp 3: Thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không trung thực, không chính xác. Phòng đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm, phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp nộp lại hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Lệ phí Nhà nước
Lệ phí của việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần theo quy định tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Khi doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của những lần trước đó không còn hiệu lực.
Trên đây là tư vấn sơ bộ của Luật Đại An Phát về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để được tư vấn đầy đủ và chi tiết hơn, vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi.

Có thể bạn quan tâm:
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
Con dấu của doanh nghiệp 
Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH

 
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay