Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Thủ tục xóa nợ trên sổ đỏ

15/03/2019 14:46

          Hiện nay nhiều hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng chưa có đủ khả năng về nghĩa vụ tài chính thì được ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi thực hiện thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì chủ sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khoản nợ trên. Vậy trình tự, thủ tục xóa nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào? Sau đây Luật Đại An Phát xin hướng dẫn “Thủ tục  xóa nợ trên sổ đỏ” như sau.

           1. Trình tự, thủ tục xóa nợ
          Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ
          Người sử dụng đất chuẩn bị 01 (một) bộ hồ sơ bao gồm:
          - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu số 09/ĐK);
          - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc);
          - Tờ khai lệ phí trước bạ Mẫu số 01/LPTB (đối với trường hợp nợ tiền lệ phí trước bạ);
          - Tờ khai tiền sử dụng đất mẫu số 01/TSDĐ (đối với trường hợp nợ tiền sử dụng đất;
          - Chứng minh nhân dân/căn cước công dân, sỏ hộ khẩu của người sử dụng đất;
          - Thông báo của Chi cục thuế về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
        Bước 2. Người sử dụng đất đến Chi cục thuế nơi có đất kê khai thanh toán nợ nghĩa vụ tài chính
Chi cục thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính thông báo cho người thực hiện nghĩa vụ tài chính biết, đồng thời gửi cho văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật.
          Bước 3. Sau khi người sử dụng đất hoàn thành việc thanh toán nghĩa vụ tài chính theo xác nhận của Chi cục thuế, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi người sử dụng đất nộp thông báo đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính văn phòng Đăng ký đất đai làm thủ tục xóa nợ theo quy định của pháp luật.
           2. Nơi nộp hồ sơ: 
           Người thực hiện thủ tục đăng ký xóa nợ nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
           3. Thời hạn thực hiện: 
           Không quá 03 ngày làm việc.
           4. Lệ phí:
          
 Lệ phí thực hiện thủ tục xóa nợ trên sổ đỏ là không quá 30.000đ/lần
         Trên đây Luật Đại An Phát đã giới thiệu cho bạn về “Thủ tục xóa nợ trên sổ đỏ”, để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp.

        

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay