Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH MTV

22/03/2019 14:19

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên, cổ đông đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty. Vốn điều lệ có ý nghĩa rất quan trong đối với việc phân chia quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các thành viên, cổ đông trong công ty; đồng thời là cơ sở để xác định điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề có quy định điều kiện. Do đó, trong quá trình kinh doanh, pháp luật cho phép doanh nghiệp được đăng ký thay đổi vốn điều lệ để phù hợp với hoạt động và mục đích kinh doanh của mình.

Cơ sở pháp lý:
- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
1. Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ
1.1. Giảm vốn điều lệ
Theo quy định tại Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể giảm vốn điều lệ khi chủ sở hữu công ty thu hồi một phần vốn góp khỏi công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và tài sản khác sau khi giảm vốn.
Bên cạnh đó, theo Điều 74 luật này, trong trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn cho phép (cụ thể là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đổi với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

1.2. Tăng vốn điều lệ
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể tăng vốn điều lệ trong hai trường hợp: Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác và chủ sở hữu công ty có quyền quyết định hình thức và mức tăng vốn điều lệ.   
Trong trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lúc này không còn giữ đúng bản chất của mình là loại hình doanh nghiệp có duy nhất một chủ sở hữu, do đó, công ty phải thay đổi tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình mới là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần và phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ.
Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn phải đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi, cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi nhận hồ sơ chuyển đổi sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty trách nhiệm hữu hạn trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ từ phía công ty.

2. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
Căn cứ vào Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và mẫu kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT thì thay đổi vốn điều lệ được thực hiện như sau:
Bước 1:
Công ty gửi hồ sơ thay đổi vốn điều lệ thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;
  • Trường hợp giảm vốn điều lệ: Doanh nghiệp cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất đối với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương thì cần nộp kèm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.
Bước 2:
Công ty gửi hồ sơ thay đổi vốn điều lệ bản cứng đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.
Bước 3:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay