Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Tư vấn nhập quốc tịch Việt Nam

29/09/2020 19:16

Câu hỏi: Bố và mẹ là người Việt Nam, sinh sống làm việc ở Úc, sinh con ở Úc và người con mang quốc tịch Úc. Hiện giờ cả gia đình muốn về Việt Nam sinh sống, hỏi người con có được mang quốc tịch Việt Nam không? Trình tự thủ tục như thế nào?.

Trả lời:
1. Khi bố mẹ là Công dân Việt Nam, người con có quốc tịch Úc khi trở về Việt Nam vẫn được nhập quốc tịch Việt Nam và giữ quốc tịch Úc.
Điều 15 Luật quốc tịch 2008 có quy định:
“Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.”
Tuy nhiên trong trường hợp này, vì con bạn đã được đăng ký quốc tịch Úc theo luật Úc nên hiện tại con bạn chỉ có quốc tịch Úc. Khi trở về Việt Nam, nếu muốn được mang quốc tịch Việt Nam thì cần phải đăng ký nhập quốc tịch Việt Nam theo Luật quốc tịch.
Để nhập quốc tịch Việt Nam, thì cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
Điều 19: Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam
1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.
Như vậy, căn cứ vào khoản 2, khoản 3 Điều 19 Luật Quốc Tịch nêu trên thì Con bạn có thể có cùng lúc 2 quốc tịch Úc và quốc Tịch Việt Nam nếu muốn.
 
2. Trình tự thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam:
2.1 Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam:Điều 20 Luật Quốc Tịch năm 2008 có quy định hồ sơ nhập quốc tịch như sau:
  • Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;
  • Bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
  •  Bản khai lý lịch;
  •  Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ
2.2 Nơi nộp hồ sơ:
Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp một bộ hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú.
-     Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Sở Tư pháp tiếp nhận và cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
-    Trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ hoặc không hợp lệ thì Sở Tư pháp thông báo ngay để người xin nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

2.3 Thời hạn giải quyết.
  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.
  • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.
  • Trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài, người xin nhập quốc tịch Việt Nam là người không quốc tịch thì trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin nhập quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.
  • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.
2.4 Chi phí thực hiện.
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 281/2016/TT-BTC  thì mức lệ phí xin nhập Quốc tịch Việt Nam là 3.000.000 đồng/trường hợp.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay