Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư

22/11/2018 05:38

Tôi có một thắc mắc về lĩnh vực chung cư rất kính mong nhận được sự tư vấn của quý luật sư. Chỗ chung cư tôi ở có chuẩn bị tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Vậy tôi muốn hỏi về uỷ quyền tham dự hội nghị. Một chủ sở hữu có thể nhận tối đa bao nhiêu giấy uỷ quyền của chủ căn hộ khác?

Đối với câu hỏi nêu trên, Luật Đại An Phát xin được trả lời như sau:
Vấn đề đại diện theo ủy quyền được quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 138 Bộ Luật dân sự năm 2015 như sau:
“1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
….....
3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.”
Việc ủy quyền được xác lập dựa trên căn cứ là văn bản ủy quyền đó có thể là Giấy ủy quyền do bên ủy quyền lập hoặc hợp đồng ủy quyền được lập giữa hai bên.
Trong trường hợp tham dự hội nghị nhà chung cư lần đầu, tại điểm b khoản 1 Điều 39 Thông tư 02/2016/TT-BXD được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 28/2016/TT-BXD có quy định:
“1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có quyền và trách nhiệm sau đây trong quản lý, sử dụng nhà chung cư:
tham dự hội nghị nhà chung cư và biểu quyết các nội dung trong cuộc họp hội nghị nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này;”
Như vây, chủ sở hữu nhà chung cư có quyền và trách nhiệm tham dự hội nghị nhà chung cư. Về vấn đề ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư, tại điểm c, khoản 2 Điều 16 Thông tư này cũng có quy định:
“c) Mỗi chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư chỉ được ủy quyền cho một người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư đó tham dự hội nghị nhà chung cư.”
        Điều khoản trên quy định về việc chủ sở hữu căn hộ chỉ được ủy quyền cho duy nhất một người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư đó. Tức họ không được ủy quyền cho từ hai người trở lên để tham dự hội nghị nhà chung cư.
        Về việc nhận ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư lần đầu, tạikhoản 3 Điều 141 Bộ Luật dân sự năm 2015 có quy định:
“3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”
         Rà soát các văn bản pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực Nhà ở không có quy định nào giới hạn đối với trường hợp này. Do vậy, áp dụng quy định của BLDS nêu trên, một chủ sở hữu nhà chung cư, phần diện tích khác trong nhà chung cư có thể đại diện cho nhiều chủ sở hữu khác để tham dự hội nghị nhà chung cư lần đầu. Như vậy, đối với trường hợp của bạn số lượng người mà chủ sở hữu đại diện để tham dự hội nghị nhà chung cư không bị giới hạn, tức là nhiều người có thể ủy quyền cho một người để tham dự hội nghị nhà chung cư lần đầu.
        Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Đại An Phát về câu hỏi "ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư". Luật Đại An Phát là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ pháp lý như "Thủ tục sang tên sổ đỏ"; "Xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu với nhà chung cư"; "Tặng cho quyền sử dụng đất". Vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Đại An Phát để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn cho từng trường hợp cụ thể.
        Bài viết có giá trị tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn cụ thể cho từng trường hợp.
                                                                                                                                              (Ths. Ls Nguyễn Văn Hải)
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay