Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

03/11/2018 13:38

Để đảm bảo quyền lợi của các bên trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, pháp luật đã quy định cụ thể các trình tự thủ tục nhượng quyền sử dụng đất. Bài viết dưới đây Luật Đại An Phát sẽ giới thiệu  về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:
I Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013.
 • Thông tư 24/2014 /TT-TNMT hướng dẫn thi hành Nghị định 43/2014.

II Nội dung tư vấn

 1. Điều kiện để có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

       Theo khoản 1, khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 (Luật Đất đai), người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 •  Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 •  Đất không có tranh chấp.
 •  Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.
 1. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

       Hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đến tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh nơi có đất yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
       Hồ sơ yêu cầu công chứng (1 bộ) gồm: Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng (theo mẫu); Dự thảo hợp đồng (nếu có); Bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng; Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.
     Bước 1: Ký hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng.
     Giấy tờ cần chuẩn bị bao gồm:

 •  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Dự thảo hợp đồng (nếu có).
 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng (theo mẫu).
 • Bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 • Giấy tờ chứng minh tài sản chung/riêng như Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân.
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.

         Sau khi nhận hồ sơ và xét thấy đủ điều kiện sẽ công chứng hợp đồng mua bán cho các bên.
       Có địa phương, tổ chức công chứng yêu cầu trước khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người yêu cầu công chứng phải nộp kết quả thẩm định, đo đạc trên thực địa đối với thửa đất sẽ chuyển nhượng do Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp.
      Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường ở địa phương nơi có đất.
        Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP như sau:
         Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ thực hiện quyền chuyển nhượng. Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.
         Theo đó, sau khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký kết có chứng nhận của tổ chức công chứng, người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, sang tên chuyển chủ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất.

 1. Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính + 02 bản photo có chứng thực);
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (02 bản có công chứng);
 • Chứng minh nhân dân/hộ khẩu hai bên bán và bên mua (02 bộ có chứng thực);
 • Giấy tờ chứng minh tài sản chung/riêng như Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân (02 bộ có chứng thực);
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (01 bản chính);
 • Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản chính);
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản chính);
 • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (02 bản chính);
 • Tờ khai đăng ký thuế;
 • Sơ đồ vị trí nhà đất (01 bản chính).

        Nếu chuyển nhượng một phần thửa đất thì phải có hồ sơ kỹ thuật thửa đất, đo đạc tách thửa phần diện tích chuyển nhượng.
         Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định thì sẽ tiếp tục tiến hành:
         Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
         Phòng Tài nguyên Môi trường thực hiện thủ tục sang tên. Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
       Thời gian thực hiện thủ tục sang tên: 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (điểm l khoản 2 Điều 61 Nghị định 01/2017).
Bước 3: Căn cứ vào giấy hẹn trả kết quả, bạn đến bộ phận trả kết quả để nhận thông báo thuế.
        Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, bạn mang hóa đơn quay lại đây để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bên mua.
         Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề: thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Luật Đại An Phát là đơn vị tư vấn uy tín, chuyên cung cấp các dịch vụ về đất đai như: thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sang tên sổ đỏ thành tài sản chung của vợ chồng, giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn các trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục tặng cho nhà đất....
         Bài viết có giá trị tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn cụ thể cho từng trường hợp.
                                                                                                                                              (Ths. Ls Nguyễn Văn Hải)

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay