Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

HỢP ĐỒNG ĐẤT CÔNG ÍCH HẾT HẠN, CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG TIẾP?

02/06/2020 13:52

Kính chào Luật sư, xin Luật sư tư vấn cho tôi nội dung sau: Hợp đồng thuê đất công ích khi hết hạn mà không ký gia hạn có còn hiệu lực không? Địa phương không ký lại cũng không gia hạn mà vẫn thu tiền có đúng quy định của pháp luật về đất đai không? mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin trân trọng cảm ơn!

Giải đáp: 

Với câu hỏi của bạn, Luật Đại An Phát xin tư vấn như sau

1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Dân sự 2015;

- Luật Đất đai 2013;

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN:

Theo quy định tại Điều 422 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc Chấm dứt hợp đồng thì Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng đã được hoàn thành;

2. Theo thỏa thuận của các bên;

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;

6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;

7. Trường hợp khác do luật quy định.

Như vậy, theo như trường hợp trên, thì hợp đồng thuê đất công ích của anh đã hết hiệu lực và không ký gia hạn thì sẽ không còn giá trị pháp lý theo khoản 2 đã nêu ở trên.

Điều 65 Luật Đất đai 2013 quy định về việc thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:HỢP ĐỒNG ĐẤT CÔNG ÍCH HẾT HẠN, CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG TIẾP?

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

b) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

d) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;

đ) Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

e) Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người.

2. Việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều này phải dựa trên các căn cứ sau đây:

a) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật và văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người để thừa kế đã chết đó đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

đ) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này.

Như vậy, căn cứ điểm d khoản 1 Đều 65 Luật Đất đai 2013, thì thửa đất đất trên của anh bắt buộc phải bị thu hồi. 

Vấn đề địa phương không ký lại cũng không gia hạn mà vẫn thu tiền là trái với quy định của pháp luật về đất đai bởi lẽ hợp đồng đã hết hạn mà không được gia hạn, mặt khác căn cứ theo khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai 2013 về việc căn cứ tính tiền cho thuê đất bao gồm: 

- Diện tích đất cho thuê;

- Thời hạn cho thuê đất;

- Đơn giá thuê đất; trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì giá đất thuê là đơn giá trúng đấu giá;

- Hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

 Theo Điều 10 Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì Thời hạn cho thuê đất được hiểu như sau:

“Thời hạn cho thuê đất được xác định theo quyết định cho thuê đất, quyết định công nhận quyền sử dụng đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định cho phép chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, quyết định gia hạn cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

Như vậy có thể thấy rằng, việc hết thời hạn cho thuê đất mà địa phương không gia hạn thời gian thuê mà vẫn thu tiền sử dụng đất là trái với quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, cần phải xem xét Quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền đối với gia đình anh. Nếu Quyết định cho thuê đất vẫn còn thời hạn cho thuê thì không vi phạm pháp luật về đất đai.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT. Nếu có bất kỳ thắc mắc pháp lý nào cần được giải đáp, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.


CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay