Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Cấp Giấy chứng nhận cho Doanh nghiệp thuê đất trả tiền 01 lần

12/05/2020 18:24

Theo quy định của pháp luật về đất đai, sau khi doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì cần phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vậy thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào, sau đây Luật Đại An Phát xin tư vấn như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

-    Luật đất đai 2013

-    Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

-   Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP

-   Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT

-    Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 99 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;”

 1. Trình tự thủ tục:

- Đơn vị, tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu 04a/ĐK)

+ Quyết định của UBND cấp tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án;

+ Thông báo của Chi cục thuế nơi có đất về xác nhận số tiền thuế, tiền phạt đã nộp vào NSNN.

+ Hợp đồng thuê đất;

+ Biên bản bàn giao mốc giới do Phòng tài nguyên và Môi trường lập (bản sao y)

+ Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có)

+ Tờ khai Lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu 01)

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty, Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và Sổ hộ khẩu thường trú của người đại diện theo pháp luật.

Trong thời hạn 05 ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

-  Gửi số liệu địa chính đến Cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (lệ phí trước bạ).;

- Lập tờ trình. Vẽ, in Giấy chứng nhận.

- Luân chuyển hồ sơ để phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.

+ Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, tờ trình của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND huyện nơi có đất có trách nhiệm xem xét, ký cấp Giấy chứng nhận.

+ Trong thời hạn 01 ngày, kể từ khi UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

- Cập nhật, bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và có văn bản gửi các cơ quan liên quan để cập nhật, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính của tỉnh.

- Khi người được cấp Giấy chứng nhận (Công ty) nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính thì thu phí, lệ phí theo quy định, thu giấy tờ gốc về đất và tài sản gắn liền với đất; Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp (Công ty), chuyển lại hồ sơ (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã ký cấp) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để lưu trữ, quản lý theo quy định.

- Cơ quan thực hiện Thủ tục: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp huyện nơi có đất.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện nơi có đất.

- Thời gian giải quyết: 08 ngày làm việc + 03 ngày làm việc (xác định nghĩa vụ tài chính) của cơ quan thuế đối với số tiền lệ phí trước bạ phải nộp khi cấp GCN)

2 Phí nhà nước:

+ Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận QSD đất: 1.000 đ/m2 (Tối đa là 7.500.000đ/hồ sơ)

+ Lệ phí cấp GCN: 25.000 đồng.

3. Kết luận

Như vậy, khi doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng đất thông qua hình thức thuê đất trả tiền một lần trên cả thời gian thuê sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đủ các  các giấy tờ nêu trên.

Trên đây là tư vấn của Luật Đại An Phát, nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.


Liên hệ Luật Đại An Phát:
Điện thoại: 024.39.184.888

Email: Luatdaianphat@gmail.com
Zalo – Hotline luật sư:
 0973.119.636
Facebook: Luật Đại An Phát
 
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay