Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu mới nhất

10/09/2020 17:49

Rượu là loại hàng hóa có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, cũng giống như các loại đồ uống kích thích khác,các nhà làm luật đã đưa ra các điều kiện cụ thể nhằm điều chỉnh và quản lý mặt hàng này.
Vậy để kinh doanh dịch vụ bán lẻ rượu theo quy định hiện nay cần những điều kiện và các loại giấy phép gì?
Trong phạm vi bài viết này Luật Đại An Phát chúng tôi xin đưa ra trình tự thủ tục và điều kiện xin cấp giấy phép bán lẻ rượu như sau:

I: Căn cứ pháp lý.
  • Nghị định Số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu;
  • Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
II: Quy định của pháp luật
1: Những thương nhân phải xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu.
Khoản 1 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc quản lý rượu như sau: “1. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định tại Nghị định này.”
 xin cấp giấy phép bán rượuNgoài ra, tại khoản 2 Điều 39 Điều khoản chuyển tiếp Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định như sau:
“2. Trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định tại Nghị định này”
Như vậy, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 01/11/2017 (ngày nghị định số 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực), các thương nhân có hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép Bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

2: Điều kiện bán lẻ rượu.
Điều 13 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ thương nhân phải đáp ứng như sau:
-  Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
-   Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
-  Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
3: Hồ sơ xin giấy phép bán lẻ rượu:
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
  • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
  • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
4: Thẩm quyền cấp phép.
Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
5: Thời hạn giải quyết.
Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Công ty chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào xin liên hệ lại với chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ một cách tốt nhất.
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay