Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

15/09/2020 19:57

Công ty luật Đại An Phát xin giới thiệu tới Quý khách hàng "Thủ tục xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động".
 

I. Căn cứ pháp lý
- Bộ luật lao động 2012;
- Nghị định số 29/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;
- Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019 NĐ-CP.
II. Nội dung tư vấn
1. Doanh nghiệp có hoạt động cho thuê lại lao động là như thế nào?
Điều 3 Nghị định 29/2019/NĐ-CP định nghĩa doanh nghiệp cho thuê lao động như sau:
“Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho người sử dụng lao động khác thuê lại (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê).”
2. Điều kiện được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động?
Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 29/2019NĐ-CP, để được cấp giấy phép doanh nghiệp phải đáp ứng hai điều kiện sau:
a). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm:
- Là người quản lý doanh nghiệp
- Không có án tích
- Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.
b). Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động
3.1. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo điều 8 Nghị định 29/2019 NĐ-CP quy định:
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II Nghị định 29/2019 NĐ-CP
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
- Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019 NĐ-CP
- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo  c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 29/2019 NĐ-CP
- Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019 NĐ-CP
3.2 Nơi tiếp nhận hồ sơ
- Doanh gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.
3.3 Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.
Như vậy, trong 27 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
3.4. Thẩm quyền cấp giấy phép cho thuê lại lao động
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền cấp giấy phép đối với doanh nghiệp quy định tại Điều 6 Nghị định 29/2019 NĐ-CP
3.5. Quy định về Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
- Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động in trên giấy bìa cứng có kích thước khổ A4 (21 cm x 29,7 cm); mặt trước ghi nội dung của giấy phép trên nền trắng có hoa văn màu xanh da trời, có hình quốc huy in chìm, khung viền màu đen; mặt sau có quốc hiệu, quốc huy và dòng chữ “GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG” in trên nền màu xanh da trời.
- Nội dung giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019 NĐ-CP
3.6 Thời hạn của giấy phép cho thuê lại lao động
- Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng;
- Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;
Trên đây là ý kiến của chúng tôi về thủ tục xin cấp Giấy phép cho thuê lại lao động. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.
         Luật Đại An Phát với đội ngũ luật sư uy tín, chuyên nghiệp, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp như: Thành lập doanh nghiệp, Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Xin cấp giấy phép con của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện,…
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay