Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên

14/02/2020 19:49

Khi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh không đạt được hiệu quả như mong muốn thì có thể tiến hành hoạt động giải thể. Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền.
Sau đây Luật Đại An Phát sẽ tư vấn cho quý khách hàng về trình tự thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên.

Các trường hợp doanh nghiệp tiến hành giải thể:
- Kết thúc thời hạn hoạt động đã được ghi trong Điều lệ mà không có quyết định gia hạn;
- Theo quyết định của chủ sở hữu công ty;
- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Trình tự thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên:
Bước 1: Công bố thông tin giải thể:
Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi Quyết định giải thể và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ cho các cơ quan: Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan quản lý thuế trực tiếp, Người lao động, Niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp, Các chủ nợ.
Quyết định giải thể phải có các nội dung:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
- Lý do giải thể;
- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Bước 2: Xác nhận không nợ thuế với cơ quan hải quan:
Sau khi tiến hành công bố thông tin giải thể trên cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai ở trụ sở chính của công ty, công ty tiến hành gửi công văn Xin xác nhận không nợ thuế với cơ quan hải quan.
Trong vòng 10-15 ngày, cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hải quan của doanh nghiệp.
Bước 3: Tiến hành thủ tục tại cơ quan thuế:
Công ty gửi công văn kèm theo bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế để xin quyết toán thuế và đóng mã số thuế.
Khi có xác nhận không nợ thuế thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.
Bước 4: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp:
Trong thời hạn 07 ngày kể từ khi doanh nghiệp thanh toán hết các khoản nợ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể tới cơ quan đăng ký kinh doanh.
Hồ sơ gồm có:
- Thông báo về việc giải thể công ty (theo mẫu);
- Báo cáo thanh lý tài sản công ty; danh sách chủ nợ, số nợ đã thanh toán; gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Sau 05 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ giải thể hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhập tình trạng pháp lý doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


LIÊN HỆ TƯ VẤN
Công ty Luật Đại An Phát với đội ngũ Luật sư uy tín và giàu kinh nghiệm, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về CÔNG CHỨNG, ĐẤT ĐAI, DOANH NGHIỆP, SỞ HỮU TRÍ TUỆ,…

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Đại An Phát

Hotline: 0973 119 636

Email: luatdaianphat@gmail.com


 
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay