Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

24/09/2019 18:52

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Với vai trò quan trọng quan trọng không thể thiếu trong hoạt động của công ty thì khi thay đổi người đại diện theo pháp luật thì công ty phải thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp.

                                            
Văn bản pháp luật điều chỉnh:

- Luật doanh nghiệp 2014.
- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
- Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chống tệ nạn xã hội; phòng chát và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình.
- Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 20/2015/TT-BKHDT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư 130/2017/TT-BTC về sửa đổi thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dựng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.
​1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
Theo điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm:
Thứ nhất, thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:
+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định pháp luật, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
+ Họ, tên và chữ ký của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị tương ứng theo từng loại hình doanh nghiệp.
Thứ hai, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
Thứ ba, quyết định của Chủ sở hữu/ Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
Thứ tư, bản sao hợp lệ Biên bản họp HĐTV, HĐQT, ĐHĐCĐ công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

2. Thời hạn thực hiện thay đổi.
Doanh nghiệp có trách nhiệm tiến thành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có thay đổi.
3. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
Phòng đăng ký doanh nghiệp – Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.
4. Hình thức nộp hồ sơ .
Công ty nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật  thông qua một trong hai hình thức sau:
+ Nộp hồ sơ thực tiếp tại Phòng đăng ký doanh nghiệp – Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở
+ Nộp hồ sơ thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ  www.dangkykinhdoanh.gov.vn.
5. Phí, lệ phí.
Theo thông tư 215/2016/TT-BTC được sửa đổi bổ sung theo thông tư 130/2017/TT-BTC, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty nộp 2 khoản là:
+ Lệ phí thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng. Trường hợp công ty nộp hồ sơ thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì không mất lệ phí này.
+ Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng.
6. Thời  gian giải quyết.
Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật hợp lệ.
7. Xử lý vi phạm.
Theo điểm b khoản 2 điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, trường hợp thay đổi người người đại diện theo pháp luật của công ty mà không có văn bản thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sợ thì mức phạt tiền có thể lên tới 5.000.000 đồng.
Đến với Luật Đại An Phát quý khách sẽ nhận những dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp sau:

- Tư vấn chi tiết các quy định pháp luật về thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Sọan thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền và bàn giao kết quả cho khách hàng.
- Đại diện cho khách hàng thực hiện công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Liên hệ Luật Đại An Phát:
Điện thoại: 
024.39.184.888
Email: Luatdaianphat@gmail.com
Hotline luật sư: 
0973.119.636
Facebook: Luật Đại An Phát

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay