Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

08/12/2018 13:34

Một trong những cách thức hiệu quả để tiến hành hoạt động kinh doanh của thương nhân nước ngoài tại thị trường Việt Nam hiện nay chính là Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Nhằm tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật Việt Nam trong việc thành lập chi nhánh, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong việc tiến hành thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, DAPLAW xin giới thiệu dịch vụ THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI VIỆT NAM TRỌN GÓI với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.

I. Điệu kiện thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài
  1. Thương nhân nước ngoài đã được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc đã được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.
  2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;
  3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương Giấy đăng kí kinh doanh của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm kể từ ngày nộp hồ sơ thành lập chi nhánh;
  4. Nội dung hoạt động của Chi nhánh thành lập tại Việt Nam phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài.
II. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh
  1. Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập chi nhánh đến Cơ quan cấp Giấy phép. 
  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài, Cơ quan Cấp giấy phép tiến hành kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. 
  3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cơ quan cấp giấy phép tiến hành cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp Cơ quan cấp phép từ chối cấp phép thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp thì phải có văn bản nêu rõ lý do.
III. Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam
 
STT Giấy tờ Số lượng Ghi chú
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh 01 Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký
2 Quyết định thành lập tại nước ngoài 01 Bản sao được cơ quan đại diện hợp pháp hóa lãnh sự
3 Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/ bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh 01  
4 Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; 01 Bản sao
5 Điều lệ hoạt động của Chi nhánhquy định rõ thẩm quyền được uỷ quyền cho người đứng đầu chi nhánh 01  
6 Giấy tờ nhân than có chứng thực của cá nhân của người đứng đầu chi nhánh 01 Bản sao
7 Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính chi nhánh.
01
Bản sao
 
 
IV. Nội dung dịch vụ Thành lập chi nhánh tại Việt Nam

DAPLAW cung cấp gói dịch vụ THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI VIỆT NAM cho doanh nghiệp nước ngoài với các công việc cụ thể như sau:
1. Tư vấn pháp lý về việc thành lập chi nhánh;
2. Thực hiện hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục cho việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Chi nhánh Công ty nước ngoài tại Việt Nam;
3. Kiểm tra tính pháp lý các giấy tờ mà khách hàng cung cấp và tiến hành soạn thảo hồ sơ;
4. Đại diện lên cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ cho khách hàng, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả cho khách hàng;
5. Tiến hành thủ tục khắc dấu chi nhánh cho khách hàng;
6. Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và mã số hải quan cho chi nhánh Công ty;
7. Hỗ trợ khách hàng lập tài khoản tại Ngân hàng;
8. Hướng dẫn lập Tờ khai thuế môn bài;
9. Tư vấn khai thuế và in ấn hoá đơn;
10. Tư vấn các nghĩa vụ cần phải thực hiện sau khi thành lập chi nhánh.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay