Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

NÊN LỰA CHỌN THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HAY ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH.

05/04/2021 18:33

* Phân biệt giữa chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
- Về khái niệm:
          + Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền
          + Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ  các lợi ích đó.
          + Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể
- Về chức năng:
          + Chi nhánh thực hiện tất cả các chức năng của doanh nghiệp gồm cả việc thực hiện hoạt động kinh doanh và chức năng đại diện theo ủy quyền.
         + Văn phòng đại diện thực hiện chức năng là văn phòng liên lạc, thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới. Thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền.Văn phòng đại diện không thực hiện các hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm.
         + Địa điểm kinh doanh thực hiện chức năng kinh doanh cho doanh nghiệp

- Về địa điểm thành lập:
          + Chi nhánh và văn phòng đại diện được thành lập ở trong nước hoặc nước ngoài. Đối với thành lập trong nước có thể thành lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
+ Còn đối với địa điểm kinh doanh thì việc thành lập chỉ được phép trong phạm vi tỉnh, thành phố mà doanh nghiệp đặt trụ sở. Doanh nghiệp có thể thành lập nhiều địa điểm kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ  sở.
- Về nghĩa vụ tài chính (thuế)
          + Chi nhánh không độc lập về tài chính đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của chi nhánh. Chi nhánh có thể hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc vào doanh nghiệp. Trường hợp hạch toán độc lập thì chi nhánh sẽ sử dụng mã số thuế riêng, hóa đơn riêng và con dấu riêng để thực hiện. Các loại thuế chi nhánh cần phải nộp bao gồm: thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng
          + Đối với văn phòng đại diện việc thực hiện kê khai thuế sẽ tập trung theo Công ty
          + Địa điểm kinh doanh thực hiện việc kê khai thuế, hạch toán, kế toán phụ thuộc vào doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh phải nộp thuế môn bài.
- Ngành nghề kinh doanh:
          + Chi nhánh được đăng kí kinh doanh tất cả ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng kí.
          + Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh, chỉ thực hiện hoạt động đại diện theo ủy quyền
          + Địa điểm kinh doanh chỉ được đăng kí một số ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng kí
Vậy nên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh?
          Với những nội dung phân biệt các loại hình phía trên dựa theo mục đích, nhu cầu của mình, khách hàng để có thể lựa chọn một loại hình phù hợp nhất
- Nếu doanh nghiệp muốn thành lập thêm đơn vị phụ thuộc chỉ với chức năng là đại diện, tiếp cận với khách hàng, đối tác mà không thực hiện các hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp có thể cân nhắc lựa chọn loại hình là văn phòng đại diện để tránh việc kê khai thuế phức tạp. Loại hình này phù hợp với một số ngành nghề mang tính đặc thù là không thực hiện trực tiếp tại trụ sở của doanh nghiệp như du lịch, xây dựng…
- Nếu doanh nghiệp muốn thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, mở rộng phạm vi kinh doanh trong cùng đơn vị hành chính tỉnh nơi đặt trụ sở nhưng chỉ thực hiện chức năng kinh doanh thì doanh nghiệp có thể cân nhắc lựa chọn hình thức địa điểm kinh doanh. Khi lựa chọn hình thức địa điểm kinh doanh thì không cần phải thực hiện  các thủ tục kê khai thuế mà công việc này sẽ do công ty mẹ đảm nhận.
- Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh ra nhiều tỉnh khác với tỉnh đặt trụ sở doanh nghiệp và thực hiện cả chức năng đại diện thì nên lựa chọn hình thức là chi nhánh. Chi nhánh được thực hiện các hoạt động kinh doanh như công ty mẹ, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng tuy nhiên việc thực hiện các hoạt động một cách độc lập của chi nhánh dẫn đến việc kê khai thuế phức tạp hơn so với văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.
      
Bài viết trên đây chỉ có giá trị tham khảo, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, xin liên hệ với chúng tôi để được nhận tư vấn trực tiếp.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay