Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Bản tin cập nhật văn bản pháp luật mới tháng 11

Trong bản tin này, chúng tôi gửi tới Quý khách hàng các văn bản mới gồm:

i. Dự thảo Luật chứng khoán.
ii. Nghị định về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực thi hành.
iii. Nghị định mới về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ có hiệu lực thi hành.

Chi tiết tại file đính kèm theo: /uploaded/Newsletter-november.pdf