Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

05/11/2021 15:07

            Giấy phép lao động là điều kiện quan trọng để người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi giấy phép lao động hết hạn lao động nước ngoài vẫn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì cần phải thực hiện những thủ tục gì để gia hạn giấy phép lao động? Cùng tìm hiểu với Luật Đại An Phát trong bài viết dưới đây.

1, Căn cứ pháp lý

- Bộ luật lao động 2019
- Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

               Theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Lao động năm 2019 thì thời hạn giấy phép lao động tối đa là 2 năm và chỉ được gia hạn 1 lần với thời hạn tối đa là 2 năm. Cùng với đó theo quy định tại Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện được gia hạn giấy phép lao động thì giấy phép lao động đã được cấp phải còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. Như vậy, khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì người lao động phải thực hiện xin gia hạn giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp người lao động đã thực hiện gia hạn giấy phép lao động 1 lần thì khi giấy phép lao động hết hạn người lao động phải thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động.(Xem tại đây)
               Để gia hạn giấy phép lao động, người lao động thực hiện theo các thủ tục sau đây:
thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

               Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động gồm có các giấy tờ sau:
- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I Nghị định 152//2020/NĐ-CP
- 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
- Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
- Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
- Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp:
               + Đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục
      + Đối với người lao động nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
      + Đối với người lao động nước ngoài nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm
      + Đối với người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ
     + Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam
      + Đối với người lao động nước ngoài Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật phải có văn bản của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc
       Các giấy tờ của nước ngoài thì cần hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt.

Bước 2: Nộp hồ sơ để nghị gia hạn giấy phép lao động

       Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó

Bước 3: Xử lý và trả kết quả

       Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
      Trên đây là nội dung về thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Mọi thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp một cách chi tiết nhất.
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay