Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU HÀ NỘI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

10/07/2021 15:11

          Kể từ 1/7/2021, Luật Cư trú 2020 bắt đầu có hiệu lực, theo đó để nhập khẩu tại Hà Nội cần phải đáp ứng những điều kiện mà Luật này quy định. Do tính đặc thù của Hà Nội là thủ đô của nước ta nên hoạt động trong các lĩnh vực tại đây cũng cần phải tuân thủ theo quy định của Luật thủ đô 2012. Tuy nhiên, Luật cư trú năm 2020 đã có một số thay đổi theo đó việc nhập khẩu vào Hà Nội không bị điều chỉnh bởi các quy định của Luật Thủ đô nữa. Dưới đây, Luật Đại An Phát xin cung cấp cho quý khách hàng thông tin về “Điều kiện nhập khẩu Hà Nội”

* Căn cứ pháp lý
- Luật Cư trú năm 2020
* Điều kiện nhập khẩu Hà Nội
     Theo quy định tại Điều 20 Luật cư trú năm 2020, để nhập khẩu vào Hà Nội công dân cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Thứ nhất, trường hợp công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình (có nhà) tại Hà Nội thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.
- Thứ hai, trường hợp công dân không có nhà tại Hà Nội thì vẫn được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:
+ Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
+ Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;
+ Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

- Thứ ba, trừ trường hợp thứ 2 nêu trên, công dân được đăng kí thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;
+ Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.
- Thứ tư, công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo;
+ Người đại diện cơ sở tín ngưỡng;
+ Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng;
+ Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.
- Thứ năm, Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.
- Thứ sáu, người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện đó khi đáp ứng các 
điều kiện sau đây:
+ Là chủ phương tiện hoặc được chủ phương tiện đó đồng ý cho đăng ký thường trú;
+ Phương tiện được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật; trường hợp phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phương tiện thường xuyên đậu, đỗ về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở;
+ Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc phương tiện đã đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trên địa bàn trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ.
- Công dân không được đăng ký thường trú tại địa điểm không được đăng ký thường trú mới theo quy định tại Điều 23 Luật cư trú 2020 trừ trường hợp vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con.
          Trên đây là “điều kiện nhập khẩu Hà Nội” mà Luật Đại An Phát gửi đến quý khách hàng. Để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật xin vui lòng liên hệ chúng tôi. Hotline: 024.39.184.888.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay