Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY

01/09/2021 20:28

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là một trong những điều kiện bắt buộc của chủ thể của tội phạm. Chỉ khi người thực hiện hành vi phạm tội đủ độ tuổi theo luật định thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Vậy độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện nay là như thế nào? Luật Đại An Phát sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn đọc qua bài viết dưới đây.

     1. Căn cứ pháp lý
     Bộ luật hình sự 2015.
     2. Nội dung tư vấn
     Điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:
     “Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
     1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.
     2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”
     Từ quy định trên, có thể thấy rằng độ tổi là từ đủ 14 tuổi là bắt đầu có năng lực trách nhiệm hình sự từ đủ 16 tuổi trở lên là có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ.
     Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi tội phạm, trừ trường hợp Luật quy định người phạm tội phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên. Ví dụ như Điều 145 Bộ luật hình sự quy định về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì chủ thể của tội này phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên.
     Đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự vè tội phạm rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các Điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật Hình sự. Nếu vi phạm vào các điều khác không phải các điều vừa liệt kê thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
     Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;
      Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
     Trên đây là tư vấn của Luật Đại An Phát, nếu có bất kỳ vướng mắc nào hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.
     CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
     Địa chỉ: Phòng 12A – Chung cư viện Chiến lược Bộ Công An, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
     Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
     Email: luatdaianphat@gmail.com  
     Trân trọng!

 

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay