Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không?

30/08/2021 18:28

Hiện nay có rất nhiều vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai do cấp giấy chứng nhận quyền sử đất sai đối tượng, cấp đất bị trồng lấn…từ đó dẫn đến việc tramh chấp và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy giấy chứng nhận quyền sử đụng dất có phải là quyết định hành chính hay không, có được coi là đối tượng khởi kiện quyết định hành chính hay không? Luật Đại An Phát sẽ giải đáp vướng mắc vấn đề này như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai 2013;
- Luật tố tụng hành chính 2015.

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính được hiểu như sau:
“1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành  chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
2. Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”

Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 thì: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.
Căn cứ vào các quy định nêu trên thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành chính; nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.
Trên đây là tư vấn của Luật Đại An Phát, nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn:
 CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT

Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay