Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Đất trong diện quy hoạch có được phép chuyển nhượng không?

01/09/2021 02:35

Hiện nay, nhiều hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất nhưng thuộc diện quy hoạch và có mong muốn được chuyển nhượng phần đất đó. Vậy đất thuộc diện quy hoạch có được chuyển nhượng không? Và nếu được chuyển nhượng thì cần điều kiện gì? Hãy cùng Luật Đại An Phát giải đáp thắc mắc Đất trong diện quy hoạch có được phép chuyển nhượng không?

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai 2013

- Luật sửa đổi, bố sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018

II. Nội dung tư vấn

II.1. Đất thuộc diện quy hoạch được phép chuyển nhượng

     Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa bổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018) thì đất trong diện quy hoạch gồm 02 trường hợp:
Trường hợp 1: Không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện
Đất trong nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì được phép chuyển nhượng và thực hiện các quyền khác như: Tặng cho, thừa kế, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp…
Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện
Trường hợp đất thuộc diện quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm;
     Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
     Như vậy, trường hợp đất trong quy hoạch mà có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất cho tới khi có quyết định thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch nhưng sẽ bị hạn chế một số quyền như: Không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm….
Lưu ý:
- Trường hợp có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được công bố nhưng sau 03 năm không có quyết định thu hồi hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải:

  • Điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích với phần diện tích đất trong kế hoạch đã công bố;
  • Sau khi điều chỉnh, hủy bỏ thì phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ đó.

- Sau 03 năm, người sử dụng sẽ không bị hạn chế quyền như: Xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm…trong một số trường hợp sau:

  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ,
  • Có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ.

Như vậy, đất thuộc diện quy hoạch thì người sử dụng đất vẫn được phép chuyển nhượng. Tuy nhiên, để việc chuyển nhượng không trái với quy định của pháp luật thì phải đáp ứng một số điều kiện.

Đất thuộc diện quy hoạch có được chuyển nhượng không?
II.2. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

     1.Có Sổ đỏ, trừ trường hợp 02 trường hợp sau:

- Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì Không được cấp Sổ đỏ nhưng được quyền bán.
- Theo khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 được quyền chuyển nhượng đất khi:

  • Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền chuyển nhượng đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;
  • Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng khi có điều kiện để cấp Sổ đỏ (chưa cần có Sổ).
     2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

     3. Đất không có tranh chấp;
     4. Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, đất trong quy hoạch được phép chuyển nhượng nhưng phải có đủ điều kiện thực hiện giao dịch về nhà đất. Để hoàn tất quá trình chuyển nhượng, các bên mua bán phải thực hiện theo đúng thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

III. Liên hệ chi tiết

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Hợp danh Đại An Phát về Đất trong diện quy hoạch có được phép chuyển nhượng không? Để được tư vấn chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi. Công ty Luật Hợp Danh Đại An Phát rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Địa chỉ: Phòng 12A – Chung cư viện Chiến lược khoa học Bộ Công An, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!
 

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay